Al 11,2 miljoen Belgen

Op 1 januari 2015 telde ons land exact 11.209.044 inwoners. Dat zijn er bijna 60.000 meer dan op 1 januari 2014.
Eén en ander blijkt uit de officiële bevolkingscijfers die de FOD Economie zopas publiceerde.

Tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 zijn er in ons land 58.528 inwoners bijgekomen. Dat is iets meer dan in 2013 (+ 50.962), maar minder dan daarvoor.
De cijfers voor 2015 zullen zonder twijfel hoger liggen. Niet door meer geboortes, wel door meer migratie.

Totaal aantal inwoners in België Op 1 januari Totaal aantal T.o.v. het voorgaande jaar 2015 11.209.044 + 58.528 2014 11.150.516 + 50.692 2013 11.099.554 + 63.606 2012 11.035.948 + 84.682 2011 10.951.266 + 111.361

Per gewest

Het aandeel van de Brusselaars in de Belgische bevolking blijft toenemen, maar minder snel dan vroeger. De Brusselaars maken nu 10,48% uit van de Belgische bevolking, tegen 10,43% in 2013.

Met een aandeel van 57,49% in 2013 en eenzelfde percentage in 2014, blijft het aandeel van het Vlaamse gewest in de stijgende bevolkingscijfers stabiel.

Het Waals gewest werd in 2013 geconfronteerd met een minimale afname van 0,03%, en die trend zet zich door in 2014: min 0,04%. Maar ondanks hun verminderde aandeel in de totale bevolking, komen er nog altijd inwoners bij in het Waalse gewest: + 13.419 in 2014.

Totaal aantal inwoners per gewest Aantal inwoners op 1 januari 2015 Aantal Procentueel Vlaams gewest 6.444.127 57,49% Waals gewest 3.589.744 32,03% Brussels gewest 1.175.173 10,48%

Evolutie van het aantal inwoners per gewest Op 1 januari Vlaams gewest Waals gewest Brussels gewest 2015 + 33.422 + 13.419 + 11.687 2014 + 28.846 + 13.265 + 16.731 2013 + 31.094 + 16.731 + 15.781

Duitstalige gemeenschap

De FOD Economie heeft geen aparte cijfers gepubliceerd voor de Duitstalige Gemeenschap. Maar als we het aantal inwoners van de 9 Duitstalige gemeenten bij elkaar optellen, komen we uit op een totaal van 76.318 in 2014. Dat is exact 45 inwoners meer dan in 2013.
De inwoners van de Duitstalige Gemeenschap vertegenwoordigen maar 0,68% van de Belgische bevolking.

Zo man, zo vrouw

Op 1 januari 2015 telde ons land 5.703.950 vrouwen (50,89%) en 5.505.094 mannen (49,11%). Het overwicht van de (oudere) dames in de Belgische bevolking verdwijnt geleidelijk.

Aantal vrouwen versus aantal mannen Op 1 januari Man Vrouw 2015 5.505.094 (49,11%) 5.703.950 (50,89%) 2014 5.474.309 (49,09%) 5.676.207 (50,91%) 2013 5.447.488 (49,08%) 5.652.066 (50.92%) 2012 5.413.801 (49,05%) 5.622.147 (50,94%) 2011 5.370.234 (49,04%) 5.581.032 (50,96%)

Antwerpen en Oost-Vlaanderen liggen op kop

Als we de provincies rangschikken naar aantal inwoners, dan blijven Antwerpen en Oost-Vlaanderen op kop staan. Het aandeel van die provincies stijgt zelfs nog lichtjes.

Het groene Luxemburg prijkt helemaal achteraan.

Van de Waalse provincies haalt alleen Henegouwen de top-5, maar het aantal inwoners neemt er minder snel toe dan in de andere provincies. En ook de provincie Namen krijgt klappen: van een aandeel van 4,44% in 2013 naar nog slechts 4,35% in 2014.

Aantal inwoners per provincie Provincie Op 1 januari 2014 Op 1 januari 2015 Antwerpen 1.802.719 (16,17%) 1.813.282 (16,18%) Oost-Vlaanderen 1.468.932 (13,17%) 1.477.346 (13,18%) Henegouwen 1.332.042 (11,95%) 1.335.360 (11,91%) West-Vlaanderen 1.175.508 (10,54%) 1.178.996 (10,52%) Vlaams-Brabant 1.107.266 (9,93%) 1.114.299 (9,94%) Luik 1.091.734 (9,79%) 1.094.791 (9,77%) Limburg 856.280 (7,68%) 860.204 (7,67%) Namen 484.737 (4,44%) 487.145 (4,35%) Waals-Brabant 390,966 (3,51%) 393.700 (3,51%) Luxemburg 276.846 (2,48%) 278.748 (2,49%)

't Stad is groot, maar Brussel is nog véél groter?

Ons land telt 9 steden met meer dan 100.000 inwoners. De meeste daarvan liggen in het Brussels Hoofdstedelijk, of in het Vlaamse Gewest. Antwerpen is en blijft de allergrootste stad van 't land. En het aantal Antwerpenaars blijft toenemen. De Scheldestad telde op 1 januari 2015, 513.570 inwoners, tegen slechts 175.534 inwoners voor de stad Brussel. Maar als we de Scheldestad naast het Brussel van de 19 gemeenten leggen (met 1.175.173 inwoners), dan komt Antwerpen er maar bekaaid af.De 9 grootste steden van het land Stad Op 1 januari 2014 Op 1 januari 2015 Antwerpen (stad) 510.610 513.570 Gent 251.133 253.266 Charleroi 202.730 202.480 Luik 196.291 195.968 Brussel (stad) 170.407 175.534 Schaarbeek 131.604 131.030 Brugge 117.377 117.886 Anderlecht 115.178 116.332 Namen 110.665 110.464

Opvallend is dat het aantal inwoners afneemt in de Waalse steden Charleroi, Luik én Namen. Hetzelfde geldt voor het Brusselse Schaarbeek.
Brussel-stad is dan weer de grootste groeier.

Leuven (98.376 inwoners) en Mons (95.231) blijven in de running om honderdduizenders te worden. De andere provinciehoofdsteden zijn er nog lang niet. Hasselt zit aan 76.331 inwoners. Het Waalse Waver heeft er 33.604 en, in het uiterste zuiden van het land, haalt Aarlen nauwelijks 29.016 inwoners.

Herstappe blijft de allerkleinste gemeente, alhoewel de bevolking er vorig jaar met bijna 2% steeg. Er kwam namelijk één inwoner bij, zodat er nu 86 Herstappenaars zijn.

Migratie

De FOD Economie geeft ook een inzicht in het aantal geboortes en overlijdens en in het aantal personen dat in ons land kwam wonen, of dat ons land verliet. Zo werden er in 2014, 124.415 baby?s geboren op Belgisch grondgebied. Dat is iets minder dan in 2013 (124.862). Er zijn wel minder Belgen overleden: 104.723 in 2014, tegen 109.295 in 2013.

De toename van de bevolking is echter vooral toe te schrijven aan het hogere aantal nieuwkomers: 124.347 in 2014, tegen 118.347 in 2013. 60.512 landgenoten verlieten het land in 2014, tegen 57.765 in 2013. Het Vlaamse Gewest trok in 2014 52.878 'nieuwe Belgen' aan, terwijl 26.805 inwoners zich in het buitenland gingen vestigen. Maar de instroom in het Brussels gewest is verhoudingsgewijs groter: plus 42.970 in, min 15.824 uit. Het Brusselse migratiesaldo (+ 27.146) is dan ook beduidend hoger dan het Waalse (+ 10.616) en is zelfs hoger dan het Vlaamse cijfer (+ 26.073).

Alle bovenstaande gegevens werden ook uitgesplitst per gemeente, zodat lokale mandatarissen in de tabellen de exacte bevolkingsevolutie van hun specifieke stad of gemeente kunnen aflezen.

Bron: Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2015, BS 1 oktober 2015 (katern 5 en katern 6).