Sociale woning: vanaf wanneer bouw je voorkeurrechten op in Brussel?

Een gezin dat op de wachtlijst staat voor een sociale woning in het Brussels gewest, heeft recht op een voorkeurrecht na één jaar inschrijving, en op 2 extra voorkeurrechten in elk van de daaropvolgende jaren.
Maar hoe worden die voorkeurrechten geteld als een gezin zijn keuze wijzigt?

Immers, vanaf 1 november kan elke kandidaat, op elk ogenblik het aantal gemeenten én het aantal openbare vastgoedmaatschappijen waarbij hij een woning wenst te huren, uitbreiden. Dat blijkt uit een recente wijziging van het Brusselse Huurbesluit.
Worden de voorkeurrechten dan geteld vanaf de datum van wijziging? Of vanaf de eerste inschrijving?

Vanaf de eerste inschrijving, zo blijkt uit een wijziging van het uitvoeringsbesluit op de voorkeurrechten: ?De voorkeurrechten gekoppeld aan de anciënniteit van de aanvraag worden automatisch berekend op de verjaardag van de datum van inwerkingtreding van de oorspronkelijke kandidatuur bij de referentiemaatschappij?.

De verduidelijking geldt vanaf 1 november 2015. Dat is vanaf de datum dat het recht op uitbreiding van toepassing wordt.

Bron: Ministerieel besluit van 28 september 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de situaties die recht geven op voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning (art. 13 van het MB van 7 december 2001), BS 8 oktober 2015.

Zie ook:
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, BS 14 november 1996 (art. 6 van het Brusselse Huurbesluit).