Onveilige 'Vliegende Hollander' moet weg

De federale overheid wil geen ?Vliegende Hollanders? meer in speeltuinen. De toestellen zijn door hun ?starre ophangelementen? te onveilig. Voor velen alweer een stukje jeugdsentiment dat verdwijnt. Al zijn er volgens de regering voldoende alternatieven voor nieuw schommelplezier...

Het verbod op 'groepsschommels met starre ophangelementen' geldt vanaf 18 oktober. Deze zogenaamde 'Familieschommels 'of 'Vliegende Hollanders' mogen dan niet meer worden verkocht of ter beschikking worden gesteld van gebruikers. Schommels met starre ophanging die op dat moment nog op de markt zijn, zullen worden teruggeroepen.

De 'Vliegende Hollander' is al jaren een vaste waarde in menig speeltuin, maar voldoet niet aan veiligheidsnorm NBN EN 1176 -2: speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 2: aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor schommels. Die norm vermeldt in paragraaf 4.5 duidelijk en expliciet dat er geen starre en onbeweeglijke ophangelementen mogen worden gebruikt voor schommels. Bovendien is de massa van dit populaire speeltuig met starre ophanging groter dan de massa bij flexibele ophanging waardoor de kinetische energie en dus ook de impact van de schommel verhoogt. Dit kan ernstige (hoofd)letsels veroorzaken bij botsing of wanneer kinderen van de schommel vallen. Tot slot bestaat er geen natuurlijk uitzwaaipunt dat tijdens het schommelen niet kan overschreden worden terwijl dat bij schommels onder starre ophangelementen wel het geval is.

De federale overheid beschouwt 'de Vliegende Hollander met starre ophanging' dan ook als een gevaarlijk product dat ernstige risico's vertoont.

Bron: Koninklijk besluit van 27 september 2015 houdende verbod van groepsschommels met starre ophangelementen bestemd voor speelterreinen, BS 8 oktober 2015.

Zie ook
Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen, BS 9 mei 2001.