Raad van State vernietigt KB dat witte kassa invoert voor de horecasector

De Raad van State heeft het KB van 15 december 2013 vernietigd dat de witte kassa invoert in de horecasector. De Raad volgt daarmee het advies dat de auditeur van de Raad van State al in september had gegeven na een klacht van de vzw Horeca Limburg.

Het KB van 15 december 2013 voert een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) in voor 'exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt en traiteurs die regelmatig cateringdiensten verrichten'. Tegen 31 december 2015 zou elke inrichting die een geregistreerd kassasysteem moet gebruiken, er een moeten hebben.

De btw-administratie besliste dat er 'regelmatig' maaltijden worden verbruikt en cateringdiensten worden verleend als de totale omzet van de restaurant- en cateringdiensten van de horeca-uitbaters 10% of meer bedraagt van hun totale omzet aan horeca-activiteiten (zgn. 10%-regel).
Volgens de auditeur van de Raad van State leidt een regeling die steunt op het 'regelmatig verschaffen van maaltijden en verlenen van cateringdiensten' tot willekeur. Het begrip 'regelmatig' was volgens hem niet voldoende objectief en onduidelijk. Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel wordt daardoor geschonden.
De auditeur wees er ook op dat de 10%-regel die de btw-administratie had vastgelegd, onwettig is omdat die administratie niet bevoegd is om de tekst van het KB van 15 december 2013 zo te interpreteren en de 10%-regel in te stellen.

De auditeur van de Raad van State adviseerde dan ook om het KB van 15 december 2013 te vernietigen.

De Raad van State volgt nu de redenering van de auditeur en vernietigt het 'KB van 15 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde'.

Door de vernietiging van de 'witte kassaregeling' zullen nu alle traditionele restaurants en traiteurs met een witte kassa moeten werken, ook degene die minder dan 10% van hun totale horecaomzet danken aan restaurant- en cateringdiensten.
Volgens minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, vallen de ?cafés die caféhapjes aanbieden daar niet onder?.
De minister liet ook weten dat de Regering de nodige wetgevende initiatieven voorbereidt om tegemoet te komen aan de beslissing van de Raad van State.
Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Bart Tommelein, sluit niet uit dat er overgangsmaatregelen komen voor wie nu nog niet verplicht was om met een witte kassa te werken.

Bron: Raad van State. Arrest nr. 232.545 van 14 oktober 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 20 december 2013.

Zie ook:
- Beslissing Btw, nr. E.T.127.190, dd. 26.11.2014
- Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014