Strafvordering verjaart pas na 20 jaar bij levenslange opsluiting (art. 54 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Misdaden die strafbaar zijn met levenslange opsluiting verjaren voortaan pas na 20 jaar. Nu is dat na 15 jaar. Ook andere niet-correctionaliseerbare misdaden verjaren vanaf nu pas na 20 jaar, maar dan alleen als het slachtoffer minderjarig is. De nieuwe verjaringstermijnen blijven op 20 jaar ook als de straf wordt verminderd of gewijzigd wegens verzachtende omstandigheden.

Verlenging naar 20 jaar

De verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering bij zware misdaden is onder meer ingegeven door de nakende verjaring van de misdrijven van de Bende van Nijvel. Maar uiteraard is de verlenging niet beperkt tot die concrete misdrijven.

De verlenging geldt voor alle niet-correctionaliseerbare misdaden tegen minderjarigen. Het gaat om misdaden die bestraft worden met opsluiting van 20 tot 30 jaar en niet kunnen gecorrectionaliseerd worden. Hieronder vallen onder meer doodslag of aanranding van de eerbaarheid en verkrachting met de dood tot gevolg.

De langere verjaringstermijn geldt ook voor alle misdaden die bestraft worden met levenslange opsluiting. Het gaat bijvoorbeeld om een aantal misdaden tegen de veiligheid van de staat (bv. een aanslag tegen het leven van de Koning), om enkele terroristische misdrijven of om moord, vergiftiging en doodslag om diefstal of vernieling te vergemakkelijken.

15 jaar

Voor de andere niet-correctionaliseerbare misdaden blijft de verjaringstermijn - zoals nu al het geval is - op 15 jaar.

Inwerkingtreding

Artikel 54 van de wet van 19 oktober 2015 treedt in werking op 22 oktober 2015. Die snelle inwerkingtreding vermijdt de verjaring van een aantal belangrijke dossiers.

Bron: Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (art. 54 en 91 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Zie ook:
V.T.Sv., art. 21 ( 75-30)
Wet van 4 augustus 1867 op de verzachtende omstandigheden, art. 2