Vermalers verboden

De federale regering verbiedt het op de markt brengen van vermalers, waarbij hetgeen vermalen wordt, mee afgevoerd wordt met het afvalwater.

Geen voedselresten in het riool

Voedselrestenvermalers, -vergruizers, grinders of broyeurs worden onder de wasbak gemonteerd en vermalen etensresten: van groenafval tot kippenboutjes. Ze vermalen die tot pulp en spoelen de brij weg met het afvalwater. In de Verenigde Staten heeft meer dan de helft van de huishoudens zo'n vermaler, maar in de meeste Europese landen zijn ze verboden. Volgens de rioolbeheerders veroorzaakt het pulp verstoppingen en kunnen er gassen vrijkomen tijdens het verteringsproces.

België volgt het Europese voorbeeld en verbiedt het op de markt brengen van een uitrusting of onderdelen ervan die tot doel hebben om vaste residus te vermalen en ze daarna te lozen in een aquatisch milieu of in een netwerk voor waterinzameling en waterzuivering.
Het verbod geldt zowel voor particulieren, als voor bedrijven.

Etiketteringsverplichting voor wc-vermalers

Op het verbod op vermalers bestaat er één uitzondering: vermalers die bestemd zijn om aangesloten te worden op een toilet of op een andere installatie om urine en fecaliën op te vangen en te verwijderen, blijven toegelaten.

In dat geval moet op de verpakking wel uitdrukkelijk staan: ?Enkel geschikt om aangesloten te worden op een toilet / Ne convient que pour être connecté à une cuvette de toilette?.
Verwijzingen naar een mogelijk ander gebruik zijn niet toegelaten.

Vanaf 2 november

Zowel het verbod, als de etiketteringsverplichting gelden al vanaf 2 november 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 10 augustus 2015 betreffende vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater, BS 23 oktober 2015.