Belgisch-Frans akkoord over samenwerking bij (potentiële) terroristische aanvallen door burgervliegtuigen

België en Frankrijk gaan binnenkort samen hun luchtruim verdedigen in het kader van het zogenaamde Renegade-concept. Dat werd na 'nine eleven' ontwikkeld en beschrijft de acties die ons land moet nemen in situaties waarbij men vermoedt dat een burgervliegtuig wordt gebruikt voor een terroristische aanslag.

Ratificatie

Beide landen hebben al op 6 juli 2005 afgesproken wat hun aanpak is bij grensoverschrijdende incidenten. Toch is het akkoord nog steeds niet in werking getreden. België moest immers nog heel wat formaliteiten afwerken. Maar nu ons land formeel met de tekst heeft ingestemd, komt de ratificatie toch een stap dichterbij. Het akkoord wordt van kracht op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de dag van ontvangst van de laatste notificatie dat aan alle nodige nationale procedures voor de inwerkingtreding van het akkoord is voldaan.

De Belgische Instemmingswet van 30 augustus 2015 treedt alvast in werking op 6 november, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Verschillende beveiligingsmaatregelen

Het akkoord bepaalt welke 'actieve beveiligingsmaatregelen' beide landen zullen nemen om het luchtruim te verdedigen. Die acties zijn voor elk land apart bepaald aangezien de procedures en aanpak nationaal verschillen. Over het algemeen zullen België en Frankrijk het luchtruim bewaken en verdedigen in die zin dat ze burgervliegtuigen die zich niet volgens plan gedragen zullen begeleiden. Frankrijk voorziet daarbij de optie om de vliegtuigen in een gedwongen vluchtroute te 'duwen', een overvliegverbod op te leggen, over te gaan tot inspectie en waarschuwingsschoten te lossen door middel van infrarode lokmiddelen in het Belgische luchtruim. België kan vliegen ook verplichten om op een bepaalde plaats te landen.

Militaire toestellen in wederzijds belangengebied

Het akkoord tekent het juridisch kader uit waarbinnen militaire toestellen van de andere partij in 'het wederzijdse belangengebied' worden toegelaten. Dat gebied bestaat uit het luchtruim van België en Frankrijk en het internationale luchtruim binnen de begrenzing van de Franse en Belgische vluchtinformatiegebieden (FIR/UIR), zoals bepaald in de instrumenten die zijn opgesteld in het kader van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

Wanneer één van hen niet in staat is om op een gepaste manier te reageren op een dreiging, mogen de militaire luchtvaartuigen van de andere iedere actieve luchtvaartbeveiligingsmaatregel (begeleiding, gedwongen vluchtroute, enz.) treffen in het volledige wederzijdse belangengebied.

Systematische gegevensuitwisseling

Bedoeling is ook dat beide partijen op systematische wijze inlichtingen uitwisselen over de luchtvaartsituatie.

Bron: Wet van 30 augustus 2015 houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen, gesloten te Tours op 6 juli 2005, BS 27 oktober 2015.