Gepensioneerde rechters langer op post (art. 76 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Rechters die met pensioen gaan kunnen voortaan nog maximaal 12 maanden op post blijven. Bedoeling is dat ze aan de slag blijven tot de openstaande vacature is ingevuld. Gepensioneerde vrederechters kunnen ook in een ander kanton gaan werken tot een opengevallen vacature is ingevuld.

Verlenging

Rechters die met pensioen gaan kunnen aan de slag blijven tot er een vervanger is. Tot nu konden ze maximaal zes maanden langer blijven werken. In de praktijk blijkt echter dat er vaak meer dan zes maanden verstrijkt voor een betrekking wordt ingevuld. Vandaar dat de wetgever de activiteitsperiode uitbreidt: de basistermijn is maximaal zes maanden, maar hij kan een keer hernieuwd worden.

Voorstel voor vrederechters en politierechters

Het voorstel om vrederechters en politierechters langer in dienst te houden bij hun pensionering, wordt voortaan gedaan door de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank. In de arrondissementen Eupen en Brussel blijft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om dat voorstel te doen.

Ook in ander kanton

De vrederechter die met pensioen gaat kan voortaan ook gemachtigd worden om zijn ambt in een ander kanton van het gerechtelijk arrondissement te blijven uitoefenen wanneer daar een betrekking openstaat.
Vrederechters worden immers in subsidiaire orde benoemd in de andere kantons van het gerechtelijk arrondissement waarin ze zijn benoemd.

Het voorstel om dit ambt tijdelijk uit te oefenen wordt gedaan door de korpschef. Die is gemeenschappelijk voor alle kantons van het betrokken arrondissement.

Inwerkingtreding

Artikel 76 van de wet van 19 oktober 2015 treedt in werking op 1 november 2015.

Bron: Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (art. 76 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 383bis)