Twee maanden om uitspraak te doen bij sluiting debatten kort voor gerechtelijke vakantie (art. 18 Wet Burgerlijk Procesrecht)

In principe moet de rechter - wanneer hij de zaak in beraad houdt - een uitspraak doen binnen een maand na het sluiten van de debatten. Die periode van één maand is echter te kort wanneer het gerechtelijk verlof nadert. Daarom wordt de termijn om uitspraak te doen nu verlengd. Met één maand. Maar alleen wanneer de debatten gesloten worden gedurende de maand voor de gerechtelijke vakantie.

De rechter blijft wel nog zelf de exacte datum bepalen waarop hij het vonnis uitspreekt.

Let op. De verlenging tot twee maanden geldt niet voor de door de vakantiekamers in beraad genomen zaken. Die zijn meestal dringend waardoor een verlenging van de termijn om een vonnis te vellen hier helemaal niet gepast is.

Artikel 18 van de wet van 19 oktober 2015 treedt in werking op 1 november 2015.

Bron: Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (art. 18 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 770)