Taxibedrijven retroactief vrijgesteld van startbaanverplichting

De ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de taxi's (PSC 140.02) vallen, worden retroactief volledig vrijgesteld van de verplichting om nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst.

De vrijstelling wordt toegekend voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014. Dat blijkt uit een ministerieel besluit van 21 oktober 2015 dat retroactief in werking treedt op 1 januari 2013.

Aanwervingsplicht

Ondernemingen in de private en de openbare sector met minstens 50 werknemers op 30 juni van het vorige jaar, moeten een zeker aantal 'nieuwe werknemers' aanwerven.

In de private sector bedraagt de ?startbaanverplichting? 3% van het personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten (VTE) in het 2e kwartaal van het vorige jaar. Voor de openbare sector volstaat in principe 1,5%. De werkgevers uit de private sector die behoren tot de non-profit worden beschouwd als openbare werkgever.

Naast de 'individuele verplichting' is er ook nog een ?collectieve verplichting? voor de werkgevers uit de private sector. Zij moeten samen nieuwe werknemers in dienst nemen a rato van 1% van het globale personeelsbestand.

Vrijstelling

Een vrijstelling van de aanwervingsverplichting is mogelijk.

Dit is onder andere het geval voor ondernemingen uit de private sector die een behoorlijke inspanning leveren voor de tewerkstelling. Op voorstel van het beheerscomité van de RVA kunnen ze geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld indien ze gebonden zijn door een cao die voorziet in een inspanning van minstens 0,15% voor de risicogroepen. De vrijstelling mag wel geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.

In dit geval gaat het om een cao van 22 november 2012 met maatregelen voor de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Maar de aanvraag en het advies van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) dateert van 21 mei 2015, zo blijkt uit de aanhef van het besluit van 21 oktober. Daarop heeft het Beheerscomité van de RVA in september een voorstel geformuleerd.

Bron: Ministerieel besluit van 21 oktober 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de taxi's vallen, BS 29 oktober 2015

Bron: Zie ook: Wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 27 januari 2000 (artikel 42)

Bron: koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 31 maart 2000 (artikel 10)