Steunmaatregel voor champignontelers verlengd tot eind 2016

Ondernemingen die actief zijn in de primaire champignonproductie konden de voorbije jaren rekenen op tewerkstellingspremies. Die steunmaatregel wordt nu verlengd. Dat gebeurt met terugwerkende kracht voor de jaren 2014, 2015 en 2016.

Steunmaatregel

Een verzamelwet heeft in 2007 een steunmaatregel ingelast voor de sector van de champignonteelt. Het globaal beheer van de sociale zekerheid voor werknemers zou een forfaitair bedrag van 400.000 euro storten aan het ?Waarborg- en sociaal fonds voor het tuinbouwbedrijf?.

Maar omdat dat bedrag nooit gestort werd, heeft men de regeling in 2010 herschreven en afgestemd op de Europese regels voor landbouwsteun. Dit impliceert dat ondernemingen die actief zijn in de primaire champignonproductie voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een bedrag van maximum 7.500 euro konden ontvangen in functie van hun personeelsvolume, met uitzondering van de ondernemingen in moeilijkheden.

De storting is gekoppeld aan een voorwaarde: voor de lopende periode moet een algemeen verbindend verklaarde cao op sectorniveau het bestaande systeem van tewerkstellingspremies versterken.

Verlenging

De wetgever voorziet sinds 2011 in een mogelijke verlenging van de maatregel bij KB. Zo werd de toekenningsperiode eerder al verlengd voor de jaren 2011, 2012 en 2013.

En nu zorgt een KB van 23 oktober 2015 voor een nieuwe verlenging. Retroactief met ingang van 1 januari 2014. Uit de aanhef van het KB blijkt dat de sociale partners van de sector het eens zijn geworden om een nieuwe cao voor de periode 2014-2016 te sluiten.

De periode van toekenning van het voorziene forfaitair bedrag van 400.000 euro voor de bevordering van de tewerkstelling in de sector, wordt verlengd voor de jaren 2014, 2015 en 2016.
Het bedrag wordt gestort door het globaal beheer van de sociale zekerheid aan het Waarborg- en sociaal fonds voor het tuinbouwbedrijf. Met dat geld kunnen dan premies tot 7.500 euro toegekend worden aan ondernemingen in de sector.

Bron: Koninklijk besluit van 23 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt, BS 13 november 2015

Zie ook:
? Programmawet van 27 april 2007, BS 8 mei 2007 (artikel 40)
? Koninklijk besluit van 10 oktober 2013 tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt, BS 23 oktober 2013