Gepersonaliseerde nummerplaat voortaan dubbel zo duur

Vanaf 27 november kost een gepersonaliseerde nummerplaat 2.000 euro. Dubbel zo veel als vandaag. Ook de kostprijs van andere nummerplaten en kentekenbewijzen stijgt. Zij het minder spectaculair.

De hogere tarieven moeten de kosten van de Dienst Inschrijving Voertuigen en partner bPost beter dekken.

Apart tarief voor tijdelijke nummerplaat

De vergoeding voor het uitreiken van een nummerplaat of een duplicaat, al dan niet met (een deel van het) kentekenbewijs blijft 30 euro. Maar er komt een apart tarief voor de afgifte van tijdelijke nummerplaten van korte duur en duplicaten daarvan, al dan niet met (een deel van het) kentekenbewijs. Vanaf 1 mei 2016 betaal je daarvoor 75 euro.

Een kentekenbewijs (of een deel ervan) wordt niet duurder. De afgifte kost vanaf 27 november nog steeds 26 euro. Die prijs betaal je ook voor een duplicaat.

Commerciële nummerplaat

De kostprijs van een commerciële nummerplaat stijgt met 25%. Vanaf 27 november betaal je 100 euro voor een inschrijving 'proefritten' of 'handelaar'. Nu is dat nog 75 euro.

Een duplicaat voor een beschadigd inschrijvingsbewijs kost op dit moment 37,5 euro. Binnenkort betaal je daar 45 euro voor. Dat bedrag zal trouwens ook worden toegepast bij iedere wijziging aan een inschrijving commerciële platen en de vernieuwing van de geldigheid van een inschrijving 'proefritten' of 'handelaar'. Aanzienlijk meer dan de 12,5 euro die hier momenteel voor moet worden betaald.

Overdracht gegevens

De federale regering voert tot slot nog een nieuwe vergoeding in voor het beheer van de aanvragen 'met het oog op de elektronische overdracht van de gegevens van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid aan de DIV'. Goed voor 12 euro.

27 november

Zoals eerder aangegeven, zijn de nieuwe prijzen vanaf 27 november van toepassing, 10 dagen nadat het KB van 9 november 2015 in het Staatsblad is verschenen. Enige uitzondering: het tarief voor de tijdelijke nummerplaten van korte duur geldt vanaf 1 mei 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 9 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen, BS 17 november 2015.

Zie ook
Koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen, BS 12 november 2010.