Wet diverse bepalingen inzake sociale zaken in het Staatsblad

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken staat in het Belgisch Staatblad van 26 november 2015. Ze telt 54 artikelen die verdeeld zijn over 9 hoofdstukken. Hierna volgt een overzicht van de verschillende onderwerpen die de wet behandelt. De komende dagen zullen deze items in detail besproken worden.

Nieuw beleid in de horecasector (hoofdstuk 2 ? art. 2 t.e.m. 38):invoering van flexi-jobs en flexiloon;verhoging van het aantal toegelaten overuren;strijd tegen sociale en fiscale fraude (geregistreerd kassasysteem).

Vleessector, sociale en fiscale aspecten (hoofdstukken 3, 4 en 8 ? art. 39 t.e.m. 44 en art. 49 en 50). Met onder meer: samensmelting van de begrippen ?opdrachtgever? en ?aannemer?, beperking van het toepassingsgebied van de aanwezigheidsregistratie tot bepaalde types van activiteiten.

Ecocheques (hoofdstuk 5 ? art. 45): betreft de ?gemengde? bestellingen (papieren en elektronische ecocheques) en het gebruik van het rijksregisternummer bij de verwerking van de bestelling.

?Mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat? (hoofdstuk 6 ? art. 46): erkenningsprocedure van de mantelzorger.

Buitenlandse (gedetacheerde) zelfstandige en LIMOSA-regelgeving (hoofdstuk 7 ? art. 47 en 48).

Arbeidsongevallen (hoofdstuk 9 ? art. 51 t.e.m. 54): aanpassing van de criteria die bepalen of een onderneming een ?verzwaard risico? loopt bij arbeidsongevallen.

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26 november 2015.