Magistraten kunnen langere indiensthouding aanvragen

Het aanvraagformulier waarmee magistraten kunnen vragen om ook na hun normale pensioenleeftijd in dienst te blijven, is klaar.

Langer werken

Magistraten kunnen voortaan tot hun 70ste werken. Magistraten van het Hof van Cassatie zelfs tot ze 73 worden. Tot nu kon de eerste categorie werken tot 67, de tweede tot 70.
Magistraten kunnen niet verplicht worden om langer te werken, ze beslissen zelf of ze dat willen of niet.

Aanvraagformulier

Wie langer wil werken dient een aanvraag in bij zijn korpschef. Wil een korpschef langer werken, dan dient hij zijn aanvraag in bij zijn hiërarchisch meerdere.

De magistraat gebruikt een speciaal aanvraagformulier. Daarop vult hij zijn persoonlijke gegevens in en beschrijft hij de uit te voeren taken en de uitgevoerde verantwoordelijkheden. Hij dagtekent en ondertekent het formulier.

De korpschef vult het formulier aan met zijn gemotiveerd advies. Daarin geeft hij aan

of het voor de rechtsmacht wel opportuun is om de magistraat langer in dienst te houden;

wat de meeste geschikte duur van de indiensthouding is.

Ook hij dagtekent en ondertekent het aanvraagformulier. En hij bezorgt het binnen een maand aan de minister van Justitie.

Let op. Wanneer een korpschef van de hoven van beroep of van de arbeidshoven, van het Hof van Cassatie of van het federaal parket langer wil blijven werken, gaat het aanvraagformulier onmiddellijk naar de minister van Justitie. Het is hij die dan een gemotiveerd advies geeft.

Beslissing

Het is de Koning - die op basis van het advies - zal beslissen over de indiensthouding. De machtiging om langer te werken is een jaar geldig, maar kan wel hernieuwd worden.

Indienen

Magistraten die in dienst willen blijven, kunnen ten vroegste 18 maanden voor hun 67ste of 70ste verjaardag een aanvraag indienen. De aanvraag moet ten laatste 9 maanden voor de verjaardag binnen zijn.

Een aanvraag om verder te blijven werken na een eerdere verlenging moet uiterlijk ingediend worden 6 maanden voor het einde van de vorige verlenging.

Inwerkingtreding

Het KB van 18 november 2015 treedt in werking op 1 december 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van het model van formulier bedoeld in artikel 383ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 1 december 2015