Fonds voor arbeidsongevallen kan vertrouwelijke financiële informatie meedelen aan nationale bank (53-54 DB Sociaal)

De Nationale Bank van België (NBB) wordt nominatief toegevoegd aan de lijst met instellingen waaraan het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) vertrouwelijke financiële informatie over verzekeringsondernemingen kan meedelen. Het gaat om een aanvulling van de arbeidsongevallenwet.

Het FAO en de NBB zijn wettelijk belast met de opdracht om de verzekeringen tegen arbeidsongevallen te controleren. Zo heeft het FAO het recht om vertrouwelijke informatie over verzekeringsondernemingen mee te delen aan onder andere de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en aan de personen die belast zijn met het wettelijk toezicht op de rekeningen van verzekeringsondernemingen.
De NBB wordt nu expliciet toegevoegd aan het lijstje van instellingen waaraan het fonds uitzonderlijk vertrouwelijke informatie over verzekeringsondernemingen kan meedelen. Het gaat om een uitzondering want in principe geldt het beroepsgeheim voor dat soort van vertrouwelijke informatie.

De arbeidsongevallenwet bepaalt dat het FAO en de NBB een protocol sluiten over onder meer de mededeling van alle relevante gegevens over de financiële situatie van de sector, de uitwisseling van informatie en de organisatie van gezamenlijke controles.

Deze aanpassing van de arbeidsongevallenwet treedt in werking op 26 november 2015. Dat is de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26 november 2015 (art. 53-54 DB Sociaal)

Zie ook:
Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, BS 24 april 1971 (art. 88quater van de arbeidsongevallenwet)