Neerlegging jaarrekening kost ondernemingen iets meer in 2016

Ondernemingen betalen vanaf 2016 opnieuw iets meer voor het neerleggen van hun jaarrekening bij de Nationale Bank van België. Een gevolg van de jaarlijkse indexering van de ?openbaarmakingskosten?.

Gewoon tarief

De openbaarmakingskosten voor de neerlegging van een volledig model van jaarrekening bedragen vanaf 1 januari 2016, in euro, zonder btw

Wijze van neerlegging 2015 2016 Elektronische neerlegging van een xbrl-bestand 278,30 281,80 Elektronische neerlegging van een pdf-bestand 330,20 334,40 Neerlegging op papier 336,00 340,30 Deze tarieven zijn ook van toepassing voor de geconsolideerde jaarrekening.

Verlaagd tarief

Ook de openbaarmakingskosten voor jaarrekeningen die zijn opgesteld volgens een gestandaardiseerd, verkort schema stijgen.

Wijze van neerlegging 2015 2016 Elektronische neerlegging van een xbrl-bestand 63,50 64,40 Elektronische neerlegging van een pdf-bestand 115,50 117,00 Neerlegging op papier 121,30 122,80 Ook dit zijn bedragen in euro, exclusief btw.

Of een onderneming een jaarrekening volgens het verkorte schema mag neerleggen, hangt af van bepaalde groottecriteria en van het al of niet beursgenoteerd zijn van de onderneming.

Verbeterde jaarrekening

Tot slot gaan ook de openbaarmakingskosten voor verbeterende jaarrekeningen op 1 januari 2016 omhoog. Ze stijgen van 63,50 naar 64,40 euro.

Uiteindelijke neerleggingsprijs

Naast de openbaarmakingskosten die verschuldigd zijn aan de Nationale Bank, zijn er nog 4 andere elementen die de uiteindelijke neerleggingsprijs bepalen. Dat zijn:

de bekendmakingskosten voor de publicatie in de ?Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad? van de mededeling van de neerlegging van de jaarrekening;

de bijdrage in de werkingskosten van de CBN (Commissie voor Boekhoudkundige Normen);

de bijdrage in de werkingskosten van het ACCOC (Advies- en Controlecomité op de Onafhankelijkheid van de Commissaris); en

de btw op de openbaarmakings- en bekendmakingskosten (21%).

De Balanscentrale van de NBB int het volledige bedrag en stort de deelbedragen daarna door naar de betrokken instanties.

Te laat?

Het te laat neerleggen van de jaarrekening heeft allerlei gevolgen. Ondernemingen riskeren onder meer een boete die kan oplopen tot 1.200 euro.

Bron: Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 4 december 2015.

Zie ook
Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 6 december 2013 ( Openbaarmakingskosten in 2014 ).
Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 6 februari 2001 ( art. 173 e.v. KB/W.Venn. ).
Wetboek van Vennootschappen ( art. 101 W.Venn. ).