Hogere openbaarmakingskosten voor vzw-jaarrekeningen in 2016

Vanaf 1 januari 2016 betalen verenigingen zonder winstoogmerk (vzw?s) en internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw?s) die een jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België, hiervoor opnieuw iets meer. Een gevolg van de jaarlijkse indexering van de ?openbaarmakingskosten?.

Het bedrag van kosten dat door de vereniging of stichting moet worden betaald, hangt volledig af van de wijze van neerlegging. Vanaf volgend jaar, bedragen ze (in euro), exclusief btw Wijze van neerlegging 2015 Vanaf 1 januari 2016 Elektronische neerlegging van een xbrl-bestand 63,50 64,40 Elektronische neerlegging van een pdf-bestand 115,50 117 Neerlegging op papier 121,30 122,80

Ook de openbaarmakingskosten voor een verbeterde jaarrekening gaan op 1 januari 2016 omhoog. Ze stijgen van 63,50 naar 64,40 euro.

Herinner dat de uiteindelijke neerleggingsprijs van de jaarrekening wordt bepaald door de openbaarmakingskosten, het btw-percentage op de openbaarmakingskosten (21%) én de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN). De Balanscentrale int de volledige som en stort daarna aan de verschillende instanties hun aandeel door.

Bron: Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 4 december 2015.

Zie ook
Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 5 december 2014 (Openbaarmakingskosten 2015 ).
Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 30 december 2003 ( art. 25 van het Boekhoud-KB voor vzw?s ).
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, BS 1 juli 1921 ( art. 17, §6-6bis en art. 37, §6 Vzw-wet ).