Geen gratis elektriciteit meer (art. 5, 23, 25 en 37, 1° DB Energie)

Tot nu had elke huishoudelijke afnemer, elk jaar recht op een hoeveelheid gratis stroom. Die faciliteit wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2016. De afschaffing werd lang geleden aangekondigd in de pers, maar de opheffing wordt nu pas gerealiseerd, via het Diversebepalingendecreet Energie.

Het diversebepalingendecreet schrapt namelijk titel V van het Energiedecreet.
Volgens die titel had elke huishoudelijke afnemer recht op een vaste hoeveelheid gratis elektriciteit, berekend aan een vaste eenheidsprijs.
De gratis hoeveelheid bestond uit 100 kWh, plus 100 kWh extra per gezinslid dat op hetzelfde adres gedomicilieerd was. Een gezin met 2 kinderen had dus recht op 100 kWh + (4 x 100 kWh) = 500 kWh gratis stroom. Een alleenstaande kreeg 200 kWh gratis.
De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (Vreg) legde elk jaar de eenheidsprijs vast waartegen de hoeveelheid gratis stroom berekend werd. Die eenheidsprijs bedroeg in 2015: 19,01703 eurocent/kWh, of 20,1581 eurocent/kWh met btw. Een gezin met 2 kinderen kreeg in 2015 dus een korting van 500 kWh x 0,201581 euro/kWh, of 100,79 euro op de elektriciteitsfactuur.

De 'korting' werd verrekend op de eerste elektriciteitsfactuur na 1 mei.

Voor appartementen, bejaardentehuizen en andere gebouwen waar meerdere personen gedomicilieerd waren op eenzelfde adres, bestond er een aangepaste formule.

Bedrijven, kmo's en zelfstandigen met een professioneel contract, hadden echter geen recht op 'gratis elektriciteit'.

Het aandeel 'gratis stroom' wordt echter geschrapt vanaf 1 januari 2016. Want, zoals minister van Energie Annemie Turtelboom verklaarde in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement: ?Gratis bestaat niet. Er is altijd wel iemand die de factuur betaalt??

In werking op: 1 januari 2016.

Bron: Decreet van 27 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 10 december 2015 (art. 5, 23, 25 en 37, 1° DB Energie).