Ook EPC-plicht voor vruchtgebruiker, verhuurder en andere niet-eigenaar (art. 33 DB Energie)

De Vlaamse regering kan de eigenaars, de houders van een zakelijk recht en de gebruikers van een gebouw verplichten om over een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken, staat er in het Energiedecreet. Elke verkoper of verhuurder, alsook zijn opdrachthouder, lasthebber of gevolmachtigde moet dan het EPC-kengetal en de unieke code van het EPC of het adres van het gebouw vermelden in elke commerciële advertentie voor de verkoop of verhuur van het gebouw.
Dat was althans de bedoeling.

Want even verderop staat in het zelfde Energiedecreet dat de Vlaamse regering de eigenaar van een gebouw kan verplichten om bij de verkoop van het gebouw een geldig EPC over te dragen.
Het is ook de eigenaar van het gebouw die bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst een geldig EPC ter beschikking moet stellen van de nieuwe huurder. Bij een onderverhuur kan de verhuurder dus niet verplicht worden om de nieuwe huurder een energieprestatiecertificaat te bezorgen.
Maar dat verandert.

Vanaf nu ligt de verplichting om een energieprestatiecertificaat voor te leggen en om informatie mee te delen in de verkoop -en verhuuradvertenties bij álle personen die hiervoor genoemd werden: dus bij de eigenaar, maar ook bij elke andere zakelijkrechthouder - zoals een vruchtgebruiker -, bij de gebruiker van het gebouw, bij de verkoper ingeval van een verkoop, bij de verhuurder bij een verhuur, en bij hun respectievelijke lasthebbers.

Het Diversebepalingendecreet Energie zegt echter niet in welke volgorde al deze personen zullen worden aangesproken als de EPC-verplichtingen niet worden nageleefd.

In werking op: 10 december 2015 (datum publicatie).

Bron: Decreet van 27 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 10 december 2015 (art. 33 DB Energie).

Zie ook:
Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen inzake energiebeleid, BS 7 juli 2009 (art. 11.2.1 ? 11.2.2 van het Energiedecreet).