Energiedeskundige riskeert dwangsom voor onregelmatig energieprestatiecertificaat (art. 43 DB Energie)

De Vlaamse decreetgever geeft het Vlaams Energieagentschap meer middelen om energiedeskundigen te sanctioneren die geen correct energieprestatiecertificaat (EPC) opstellen.

Lagere minimumboete

Als bij een controle blijkt dat een energieprestatiecertificaat niet overeenstemt met de werkelijkheid, kan het Vlaams Energieagentschap de energiedeskundige die het certificaat opstelde, beboeten. Het agentschap zal dan een boete opleggen tussen 500 en 5.000 euro. Bij het vastleggen van de hoogte van de boete, moet het agentschap rekening houden met het type gebouw - bv. een residentieel of een publiek gebouw -, met het beschermd volume van het gebouw, en met de bruikbare vloeroppervlakte ervan.

Het diversebepalingendecreet nuanceert dit.
Vooreerst wordt het bedrag van de minimumboete verlaagd tot 250 euro.
Dat betekent niet noodzakelijk dat het agentschap lagere boetes zal opleggen, maar wel dat het agentschap voortaan ook boetes zal kunnen opleggen voor kleinere overtredingen?

Vervolgens hoeft het agentschap vanaf nu geen rekening meer te houden met het type gebouw, het beschermd volume en de vloeroppervlakte.
Het Vlaams Energieagentschap hoeft dus nog enkel rekening te houden met de aard van de overtreding, en met eventuele recidive.

Risico op dwangsom

Als na een controle blijkt dat het energieprestatiecertificaat niet conform is, moet de energiedeskundige binnen de 30 dagen een nieuw EPC opmaken en overhandigen aan de eigenaar of gebruiker van het gebouw. En dat op eigen kosten.

Als de deskundige geen nieuw EPC opmaakte, of als hij geen nieuw EPC opmaakte binnen de termijn van 30 dagen, dan riskeerde hij een administratieve boete van 500 euro.

Om de energiedeskundigen wat 'aan te sporen', wordt dat vast bedrag van 500 euro echter vervangen door een dwangsom van 10 euro per kalenderdag vertraging.

In werking op: 10 december 2015 (datum van publicatie)

Bron: Decreet van 27 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 10 december 2015 (art. 43 DB Energie).

Zie ook:
Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen inzake energiebeleid, BS 7 juli 2009 (art. 13.4.10 van het Energiedecreet).