Strenger voor energieprestatiecertificaat (EPC) (art. 43, 6°-9° DB Energie)

Het Diversebepalingendecreet Energie voert tot slot diverse sancties in voor eigenaars, makelaars en notarissen die de voorschriften op het energieprestatiecertificaat niet correct toepassen.

Eigenaar versus huurder of koper

Als na een verkoop blijkt dat de eigenaar geen geldig energieprestatiecertificaat heeft overgedragen aan de koper, kan het Vlaams Energieagentschap een administratieve boete opleggen.
Hetzelfde geldt voor de eigenaar die bij een verhuur geen geldig energieprestatiecertificaat heeft overgedragen aan de huurder.

De boete schommelt tussen de 500 en 5.000 euro, en het bedrag van de boete wordt bepaald in functie van het type gebouw, het beschermd volume en de bruikbare vloeroppervlakte.

Het Diversebepalingendecreet Energie verlaagt in de regel de minimumboete van 500 naar 250 euro, maar hier is dat niet gebeurd. We veronderstellen dat het om een vergetelheid gaat?
Het decreet schrapt wel de verplichting om in het boetebedrag rekening te houden met het type gebouw, het beschermd volume en de bruikbare vloeroppervlakte.

Eigenaar met nieuw EPC versus huurder

Als het Vlaams Energieagentschap bij een controle vaststelt dat een energieprestatiecertificaat niet overeenstemt met de werkelijkheid, moet de energiedeskundige binnen de 30 dagen een nieuw energieprestatiecertificaat opmaken en bezorgen aan de eigenaar of gebruiker van het gebouw.

De eigenaar is vanaf nu ook verplicht om een kopie van dat nieuwe certificaat te bezorgen aan de huurder van het gebouw. Die heeft er immers alle belang bij om de nieuwe energiescore van zijn huurpand te kennen.
Tot nu bestond er alleen een verplichting om een EPC te overhandigen bij het aangaan van een nieuw huurcontract. Niet bij een tussentijdse wijziging van het EPC.

Publiciteit bij verkoop of verhuur

Als een gebouw met verplicht EPC, te huur of te koop wordt gesteld, dan moet in de publiciteit voor de transactie melding gemaakt worden van een aantal gegevens die terug te vinden zijn op het energieprestatiecertificaat. Namelijk: de unieke code van het certificaat, de energiescore van het gebouw, en het adres van het gebouw. Zo niet, kan het Vlaams Energieagentschap een boete opleggen tussen de 500 en 5.000 euro, afhankelijk van het type gebouw, het beschermd volume en de bruikbare vloeroppervlakte.

Dezelfde sancties staan de eigenaar of gebruiker te wachten wanneer de EPC-informatie in de publiciteit niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Het diversebepalingendecreet modereert de boete. Die varieert voortaan tussen 250 en 5.000 euro. Het decreet schrapt ook de verplichting om bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening te houden met het type gebouw, de bestemming en de bruikbare vloeroppervlakte.

Bovendien ontsnappen ook de notaris en de makelaar niet meer aan sancties wanneer zij verzuimen te vermelden dat er geen geldig EPC bestaat voor het te verkopen gebouw. Het diversebepalingendecreet vult de regeling aan, zodat het Vlaams Energieagentschap voortaan ook een administratieve boete van 250 tot 5.000 euro kan opleggen aan de instrumenterende ambtenaar (notaris) of derde (makelaar) die de informatieverplichting niet naleeft.

In werking op: 10 december 2015 (datum van publicatie).

Bron: Decreet van 27 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 10 december 2015 (art. 43, 6°-9° DB Energie).

Zie ook:
Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen inzake energiebeleid, BS 7 juli 2009 (art. 11.2.2 en art. 13.4.10 van het Energiedecreet).