Aftrekbare beroepskosten: maximale werkgeverstussenkomst maaltijdcheques stijgt op 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 stijgt de maximale werkgeverstussenkomst in het bedrag van de maaltijdcheque tot 6,91 euro per maaltijdcheque. De als beroepskost aftrekbare werkgeverstussenkomst wordt op diezelfde dag verdubbeld: van 1 euro tot 2 euro per maaltijdcheque.

Maximale werkgeverstussenkomst

Maaltijdcheques die aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden als 'sociale voordelen' beschouwd en zijn dus niet belastbaar voor de werknemer of zelfstandige bedrijfsleider die ze ontvangt. Een van de voorwaarden is dat de werkgeverstussenkomst (of de tussenkomst van de onderneming) niet hoger mag zijn dan 5,91 euro per maaltijdcheque.
De wet van 6 december 2015 verhoogt deze tussenkomst in het bedrag van de maaltijdcheques van 5,91 euro tot 6,91 euro per maaltijdcheque (wijziging art. 38/1, § 2, 5°, WIB 1992; art. 3, wet van 6 december 2015).

Aftrekbare beroepskost

Sinds 1 februari 2009 is 1 euro van de tussenkomst van de werkgever (of de tussenkomst van de onderneming) in de prijs van een maaltijdcheque een aftrekbare beroepskost.
De wet van 6 december 2015 verdubbelt het bedrag van deze werkgeverstussenkomst (of tussenkomst van de onderneming) van 1 euro tot 2 euro (wijziging art. 53, 14°, WIB 1992; art. 4, wet van 6 december 2015).

Vanaf 1 januari 2016

Deze nieuwe maximumbedragen gelden voor de maaltijdcheques die vanaf 1 januari 2016 worden toegekend.

Ter info

Op 1 januari 2016 verdwijnen de 'maaltijdcheques op papier' volledig. Ze worden vervangen door 'elektronische maaltijdcheques'.

Bron: Wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, BS 17 december 2015.

Zie ook:
- Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) - art. 38, § 1, eerste lid, 25°, art. 38/1, § 2, 5° en art. 53, 14°
- Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 8 juni 2015.