Welke werken komen in aanmerking voor nieuwe renovatiepremie?

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans heeft zopas de lijst gepubliceerd van de werken die recht geven op de vernieuwde renovatiepremie. Alle in aanmerking komende werken werden toegewezen aan één van de 4 nieuwe premiecategorieën: karkas van de woning (categorie 1), dak (categorie 2), buitenschrijnwerk (categorie 3), of technische installaties (categorie 4).
De lijst wordt al gebruikt sinds 1 december.

De nieuwe limitatieve lijst met subsidiabele werken lijkt sterk op de vorige. Wij vonden slechts 4 verschillen:

Er wordt een renovatiepremie toegekend voor funderingen.

Bij plaatsing van hoogrendementsglas moet het glas een warmtegeleidingscoëfficiënt (Ug-waarde) hebben van maximaal 1,1 W/m²K. Tot nu volstond een Ug-waarde van maximum 1,3 W/m²K.

Verwarmingsketels op aardgas of stookolie die op of na 26 september 2015 geproduceerd werden of worden, moeten voldoen aan de Europese ecodesign-eisen.

En buitenschrijnwerk dat vanaf 1 juli 2016 geplaatst wordt, moet voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit.

Uiteraard is er ook de opdeling in categorieën. Om recht te hebben op een renovatiepremie moet de totale kostprijs van de werken minstens 2.500 euro bedragen per categorie. Vroeger was dat minstens 10.000 euro voor het geheel van de werken.

En aan het huidige lijstje met niet-subsidiabele werken worden thermische isolatiewerkzaamheden en zonneboilers toegevoegd.

Het ministerieel besluit met de lijst van subsidiabele werken zegt ook nog wáár de premie moet worden aangevraagd. Dat is net als vroeger bij de provinciale afdeling van het agentschap Wonen-Vlaanderen. Het agentschap heeft daarvoor een modelformulier ontworpen.

Het MB besteedt ook veel aandacht aan de wijze waarop verbeteringspremies, in mindering moeten worden gebracht van de nieuwe renovatiepremie. Zo moet een eerder toegekende verbeteringspremie voor gevelwerken of voor een behandeling tegen optrekkend muurvocht, afgetrokken worden van de renovatiepremie voor werken van categorie 1, gaat de verbeteringspremie voor dakwerkzaamheden af van de renovatiewerken van categorie 2, enz. Dit aspect wint aan belang, want vroeger ging men maar 3 jaar terug, maar nu worden alle verbeteringspremies verrekend die de voorbije 10 jaar werden toegekend.

Tot slot geven we nog mee dat u op de website van Wonen-Vlaanderen een uitstekende checklist vindt met de verschillen tussen het oude en nieuwe premiestelsel.

In werking op: 1 december 2015 (samen met het nieuwe Renovatiepremiebesluit)

Bron: Ministerieel besluit van 1 december 2015 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning (Renovatiepremiebesluit), BS 17 december 2015.