Hoger ereloon voor vertalers en tolken Binnenlandse Zaken

Vertalers en tolken van de FOD Binnenlandse Zaken die werken voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS), de Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Commissie voor Regularisatie zullen volgend jaar ietsje meer verdienen. Op 1 januari stijgt zowel hun ereloon als hun verplaatsingsvergoeding door indexering.

Vorig jaar had de Gezondheidsindex geen invloed op de bedragen. De erelonen en de vervoersonkosten bleven daardoor op het niveau van 2014. Die cijfers komen nu wel opnieuw in beweging, al is de stijging minimaal. Alle opgesomde bedragen zijn exclusief btw.

Tolken

Vanaf 1 januari 2016 bedraagt het ereloon van tolken 42,10 euro voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en 15 minuten. Nu is dat nog 41,27 euro. Nadien wordt het ereloon per schijf van één kwartier betaald aan 34,07 euro. Dat is vandaag nog 33,40 euro.

Vertalers

Vertalers ontvangen volgend jaar een ereloon van 16,43 euro per handgeschreven bladzijde en 25,26 euro per getypte bladzijde. Ten opzichte van de huidige 16,11 en 24,76 euro. Deze vergoeding wordt toegekend ongeacht het aantal te vertalen of het aantal vertaalde regels.

Verplaatsingsvergoeding

De verplaatsingsvergoeding bedraagt in 2016 0,47 euro per kilometer (0,46 euro in 2015), ongeacht het aantal prestaties per dag. Er bestaat wel een plafond van 100km heen en terug.

Overzicht 2003 - 2016

Hieronder vindt een overzicht van alle toegekende erelonen en verplaatsingsvergoedingen (in euro, zonder btw) sinds 2003. Dat is het jaar waarin het 'MB van 9 mei 2003 tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingsvergoeding van tolken en vertalers die werken voor bepaalde diensten van of verbonden aan de FOD Binnenlandse Zaken ?, in werking is getreden.

Jaar Ereloon tolken per 1.15u Ereloon tolken per extra schijf van een kwartier Ereloon vertalers handgeschreven bladzijde Ereloon vertalers getypte bladzijde Verplaatsingsvergoeding per km 2003 33,34 26,99 13 20 0,33 2004 33,87 27,42 13,21 20,21 0,34 2005 33,45 27,89 13,44 20,67 0,38 2006 35,21 28,50 13,74 21,12 0,39 2007 35,81 28,98 13,97 21,48 0,40 2008 36,31 29,39 14,17 21,78 0,41 2009 38,13 30,86 14,88 22,87 0,43 2010 38,13 30,86 14,88 22,87 0,43 2011 38,99 31,48 15,18 23,33 0,44 2012 40,06 32,42 15,64 24,03 0,45 2013 40,86 33,07 15,95 24,51 0,46 2014 41,27 33,40 16,11 24,76 0,46 2015 41,27 33,40 16,11 24,76 0,46 2016 42,10 34,07 16,43 25,26 0,47

Bron: Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Tarief 2016, BS 17 december 2015.

Zie ook
Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Tarief 2015 , BS 5 december 2014.