Nieuw dopingcontroleformulier alweer gewijzigd

NADO Vlaanderen introduceerde in april 2015 een pak nieuwe formulieren naar aanleiding van de gewijzigde Vlaamse antidopingregelgeving. Vandaag, nog geen 9 maanden later, worden zowel het ?aanvullende formulier? dat controleartsen bij dopingcontroles moeten invullen als de documenten voor een ?Aanvraag Toestemming wegens therapeutische noodzaak? alweer gewijzigd.

Aanvullend verslag

Controleartsen zijn verplicht om iedere onregelmatigheid die ze in het kader van een dopingcontrole vaststellen te rapporteren in een aanvullend verslag bij het dopingcontroleformulier. Dat blijft zo al wordt in de wetgeving niet meer uitdrukkelijk gesteld dat daarbij ook vermoedelijke dopingpraktijken, aangifteverzuimen, gemiste dopingtests of overtredingen van de verblijfsgegevensverplichtingen horen. Het gaat hier immers ook om 'onregelmatigheden'.

Rapport van mislukte poging

Nieuw is ook dat voortaan een 'Rapport van mislukte poging' moet worden opgemaakt voor iedere mislukte poging om een monster af te nemen. Daarin vermeldt de arts dat het gaat om een poging tot dopingcontrole. De betrokken sporter wordt geïdentificeerd, de bezochte locatie, aankomst en vertrektijd en de maatregelen die ter plaatse zijn genomen om de sporter te vinden (met inbegrip van de gegevens van contact met derden).

TTN-aanvraag

Het formulier voor een 'Aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak' of TTN-aanvraag is volledig vernieuwd. De sporter of behandelende arts moet een pak meer informatie meegeven. Onder meer de categorie 'medische gegevens van de sporter' is uitgebreid. Wanneer toegelaten geneesmiddelen kunnen worden gebruikt om de aandoening van de sporter te behandelen maar er toch voor verboden geneesmiddelen wordt gekozen, moet daarvoor een klinische verantwoording worden gegeven. Die verantwoording mag op het formulier worden gegeven, maar kan ook als aparte bijlage worden toegevoegd.

Op het formulier moet nu ook uitdrukkelijk worden aangegeven of het gaat om een proactieve aanvraag of een retroactieve aanvraag na een recente dopingcontrole. Ook alle eerdere TTN-aanvragen moeten worden meegedeeld.

De wijzigingen gelden zowel voor de Nederlandse versie van het formulier, maar ook voor de meertalige versie.

2 januari 2016

Het MB van 9 december 2015 treedt in werking op 2 januari 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 9 december 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2015 tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak, BS 23 december 2015.

Zie ook
Ministerieel besluit van 18 maart 2015 tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak, BS 30 maart 2015.