Soepeler regeling voor cumuls overheidspensioen - vervangingsinkomen

Overheidspersoneel dat een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid geniet, kan opnieuw een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, primaire ongeschiktheidsuitkering, invaliditeitsuitkering) krijgen.

De wet die daarvoor de Programmawet van 28 juni 2013 wijzigt, is op 24 december 2015 in het Staatsblad verschenen.

Twee jaar lang was er een cumulatieverbod waardoor de betrokkenen moeten kiezen tussen één van de 2 gunstregelingen. En dat zorgde in de praktijk voor heel wat onaanvaardbare situaties. Geen van de 2 uitkeringen volstond immers afzonderlijk om op een waardige manier in levensonderhoud te voorzien. Bovendien werden heel wat betrokkenen sinds de inwerkingtreding van het verbod op 1 januari 2013, aangemaand om de uitkeringen van meerdere maanden terug te storten.

Om extreme situaties te vermijden, wordt het principe van het volledige cumulatieverbod daarom versoepeld: rustpensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid in de overheidssector mogen onbeperkt gecumuleerd worden met een werkloosheidsvergoeding, een primaire ongeschiktheidsuitkering of een invaliditeitsuitkering.

De wet zorgt trouwens ook voor het behoud van het preferentieel regime in het geval van cumulatie tussen een pensioen en beroepsinkomsten voor overheidspersoneel dat ambtshalve wegens hun leeftijd op pensioen werd gesteld.

De wijzigingen zijn retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2013.

Bron: Wet van 18 december 2015 betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, BS 24 december 2015.