Erelonen en kosten medische gerechtsdeskundigen stijgen

De deskundigen die door de arbeidsgerechten zijn aangewezen voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen verdienen volgend jaar weer ietsje meer. Het ereloon stijgt door indexering. Maar de consumptieprijsindex zorgt er ook voor dat ze meer mogen aanrekenen voor hun onderzoeken.

Vanaf 1 januari 2016 gelden volgende tarieven:

erelonen het persoonlijk ereloon van een psychiater of neuropsychiater: 456,86 euro (451,48 euro in 2015); het persoonlijk ereloon van andere deskundigen: 385,17 euro (380,63 euro in 2015); de administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 115,25 euro (113,89 euro in 2015);

de kosten voor bijkomende onderzoeken uitgevoerd door de gerechtsdeskundige of door een specialist die hij daarvoor heeft geraadpleegd bijkomende onderzoeken door een psychiater of neuropsychiater: 225,80 euro (223,14 euro in 2015); bijkomende onderzoeken niet uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: hier gelden de tarieven van de nomenclatuur van het Riziv; bijkomende onderzoeken met volledige reeks testen door een psycholoog of ergoloog: 156,58 euro (154,73 euro in 2015); andere bijkomende onderzoeken of adviezen dan hierboven: 78,28 euro (77,36 euro in 2015).

De bedragen zijn van toepassing voor de expertises in geschillen waarin tegemoetkomingen aan gehandicapten, gezinsbijslagen, werkloosheidsuitkeringen, ... aan bod komen en waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2016.

Bron: Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2016, BS 23 december 2015.

Zie ook
Bericht. Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3), BS 15 december 2014.