Minder subsidies voor Vlaamse jeugdverenigingen (art. 42 en 43 PD 2016)

Vlaanderen snoeit in de subsidies voor erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatie verenigingen. De opstapregeling wordt geschrapt en tussentijdse aanvragen voor variabele subsidies verdwijnen. Op die manier wil de Vlaamse regering tegemoet komen aan het stijgende aantal erkende en structureel gesubsidieerde organisaties.

Sinds de inwerkingtreding van het Decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012 zijn er immers erg veel erkende en structureel gesubsidieerde organisaties bijgekomen. Wijzigingen aan het subsidiesysteem zijn nodig om de financiële steun aan alle organisaties te kunnen blijven garanderen.

Variabele subsidies

Naast een basissubsidie van 80.000 euro kan elke erkende landelijk georganiseerde jeugdvereniging, vereniging informatie en participatie en cultuureducatieve vereniging variabele subsidies ontvangen. Daardoor moeten ze elke vier jaar een beleidsnota bezorgen aan de Vlaamse administratie voor jeugdbeleid. De eerste periode van 4 jaar loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017.

Tot nog toe mochten verenigingen die tijdens deze periode een erkenning verkregen, ook nog een nota indienen voor de rest van de periode. Die mogelijkheid wordt nu geschrapt.

Er zijn geen uitzonderingen meer. Alle verenigingen zullen op hetzelfde moment (2017) en daarna elke 4 jaar beoordeeld worden.

Opstapregeling geschrapt

Ook de zogenaamde opstapregeling wordt geschrapt. Op basis daarvan konden verenigingen voorafgaand aan een erkenning gedurende 4 jaar een structurele basissubsidie krijgen. Tenminste als ze minimaal 3 modules realiseerden die de decreetgever in aanmerking neemt in de erkenningsprocedure.

Al zijn er overgangsbepalingen voor de verenigingen die al in dit traject zaten. De subsidieperiode van 4 jaar zal worden voltooid.

1 januari 2016

Dit onderdeel van het Vlaamse Programmadecreet is op 1 januari 2016 in werking getreden.

Bron: Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, BS 29 december 2015. (art. 42 en 43 Vlaams Programmadecreet 2016)

Zie ook
Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 7 maart 2012.