Btw op esthetische ingrepen sinds 1 januari 2016 (art. 110-111 wet op de jobcreatie)

Sinds 1 januari 2016 zijn de diensten van artsen met betrekking tot 'esthetische ingrepen en behandelingen' niet meer vrijgesteld van btw. Voortaan moet er dus bovenop het ereloon voor een esthetische ingreep of behandeling ook 21% btw worden betaald.

Esthetische ingrepen en behandelingen

Het gaat om 'esthetische ingrepen en behandelingen' die niet zijn opgenomen in de 'nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering', of, indien ze toch in de nomenclatuur zijn opgenomen, niet beantwoorden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering.
Indien aan deze voorwaarden is voldaan, gaat het bijvoorbeeld om borstvergrotingen en -verkleiningen, hangbuikcorrecties, liposucties, facelifts, wenkbrauwlifts, oog-, oor- en neusoperaties, maar ook permanente ontharing met IPL (intense pulsed light), cellulitisbehandelingen, injecties met botox enz.

Ook voor de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging, en alle diensten en leveringen van goederen die daarmee nauw samenhangen, verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria, van een patiënt die zo'n behandeling ondergaat, verviel de btw-vrijstelling op 1 januari 2016.

Paramedische beroepen vrij van btw

Artikel 44, § 1, 2° (oud) van het Btw-wetboek werd geherstructureerd; de medische en paramedische beroepen werden van elkaar gescheiden.

De btw-vrijstelling is alleen van toepassing op de in België wettelijk geregelde paramedische beroepen. Dit om te vermijden dat de verstrekking van niet officieel erkende verzorgingsprestaties en van erkende prestaties door onbevoegden ten onrechte van btw zouden worden vrijgesteld.

Bovendien is de btw-vrijstelling voor de paramedische beroepen beperkt tot de diensten van verzorging die voorkomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering of in de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, ongeacht het aantal nomenclatuurprestaties dat recht geeft op terugbetaling door het RIZIV.

Momenteel worden in ons land aangeduid als paramedische beroepen, de verrichtingen van:

apothekers-assistentie;

audiologie;

bandage, orthese en prothese;

diëtetiek;

ergotherapie;

laboratorium en biotechnologie, en menselijke erfelijkheidstechniek;

logopedie;

orthopie;

podologie, en

medische beeldvorming.

In werking

Deze maatregel trad in werking op 1 januari 2016.

Bron: Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30 december 2015 (wet op de jobcreatie) (art. 110-111)

Zie ook:
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van 3 juli 1969, BS 17 juli 1969 (Btw-wetboek) (art. 44, § 1 en § 2)