Vlaanderen krijgt ministerie van Buitenlandse Zaken

Het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen gaat een belangrijkere rol spelen op het internationale toneel. Het krijgt een uitgebreidere taakomschrijving, zodat een meer samenhangend Vlaams buitenlands beleid mogelijk wordt. Het ministerie en het departement Internationaal Vlaanderen verdwijnen. In de plaats daarvan komen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het departement Buitenlandse Zaken.

Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

Vlaanderen wil zijn Europese en internationale rol beter vervullen. Een samenhangend Vlaams buitenlands beleid is daarvoor van belang. Om dat te kunnen bereiken wordt de taakomschrijving van het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen ruimer omschreven. Wat opvalt is de horizontale bevoegdheidsuitbreiding, over de verschillende ministeries heen.

In het bevoegdheidspakket van het beleidsdomein zitten voortaan ook

de internationale diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen; en

de vertegenwoordiging van het Vlaams Gewest in federale instellingen en organen voor het geven van waarborgen tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico?s, en in het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Enkele al bestaande bevoegdheden krijgen een duidelijker omschrijving. De bevoegdheid 'buitenlands beleid en Europese aangelegenheden' omvat voortaan expliciet een aantal horizontale taken. Waaronder bv.

de algemene leiding van de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, Europese Unie en internationale organisaties;

de coördinatie en de coherentiebewaking van het optreden van Vlaanderen, zowel op internationaal als op Europees vlak;

de verdediging van de Vlaamse standpunten over horizontale beleidsthema?s op internationale en Europese fora;

de algemene rapportering over het Vlaams beleid aan internationale instanties;

Ook de institutionele aspecten van de Europese Unie en het Europees gemeenschappelijk handelsbeleid vallen onder de bevoegdheid 'buitenlands beleid en Europese aangelegenheden'. Net als de coördinatie van de omzetting van Europese regels en van de maatregelen bij inbreukprocedures.

Beleidsvelden

De vier beleidsvelden van het beleidsdomein zijn voortaan 'buitenlandse en Europese aangelegenheden', 'ontwikkelingssamenwerking', 'internationaal ondernemen' en 'toerisme'.

Buitenlandse Zaken

Het beleidsdomein heeft een ministerie dat bestaat uit een departement. Dat blijft zo, maar beide krijgen een nieuwe naam. Voortaan gaat het om het Vlaamse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Departement Buitenlandse Zaken.

Inwerkingtreding

Het Vlaams besluit van 13 november 2015 treedt in werking op 30 januari 2016. Op de oprichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het departement Buitenlandse Zaken is het nog wachten. De regering zal daarvoor nog een datum vastleggen.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende wijziging van artikel 6 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, BS 20 januari 2016