Onroerend goed schenken in Brussel sinds 1 januari pak goedkoper (art. 15-16 Fiscale Hervorming Brussel)

Sinds 1 januari 2016 hanteert Brussel nieuwe schenkingstarieven voor onroerende goederen. Ze zijn een pak lager en minder complex dan vroeger. Door de procedure goedkoper te maken wil het Gewest eigenaars aanmoedigen om onroerend vermogen door te geven. Wat op termijn moet zorgen voor extra inkomsten.

De lagere schenkingsrechten maken deel uit van de fiscale hervorming die Brussel momenteel doorvoert. Ook Wallonië en Vlaanderen kwamen al met een aanzienlijke tariefaanpassing.

Maar Brussel heeft niet alleen de tarieven verlaagd, de procedure werd ook vereenvoudigd. Zo zijn er nog maar 2 tariefcategorieën: de categorie 'erfgenamen in rechte lijn en wettelijk samenwonenden' en de categorie 'anderen'.

Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden

Gedeelte van de schenking Tariefpercentage van tot inbegrepen   0,01 euro 150.000 euro 3% 150.000,01 euro 250.000 euro 9% 250.000,01 euro 450.000 euro 18% Boven de 450.000 euro 27%

Tarief tussen alle andere personen

Gedeelte van de schenking Tariefpercentage van tot inbegrepen   0,01 euro 150.000 euro 10% 150.000,01 euro 250.000 euro 20% 250.000,01 euro 450.000 euro 30% Boven de 450.000 euro 40%

Geen gunstregels meer

De oude gunstregeling die bestond voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden werd opgeheven. De tarieven binnen deze procedure waren immers minder voordelig dan de nieuwe.

Ook het progressievoorbehoud bij schenkingen onder levenden die werden gedaan minstens 3 jaar voor het overlijden van de schenker kan niet meer worden toegepast op schenkingen vanaf 1 januari 2016. De regeling werd geschrapt in het Wetboek der Successierechten.

Bron: Ordonnantie van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming, BS 30 december 2015.

Zie ook
Ontwerp van ordonnantie houdende het eerste deel van de fiscale hervorming, Br. Parl. 2015, nr. A-272/1.