GAS-opleiding en -badge voor personeel Brussels Parkeeragentschap

De aanwervings- en opleidingsvoorwaarden voor GAS-vaststellers zijn sinds 10 december 2015 van toepassing op het personeel van het Brussels Parkeeragentschap. Dit betekent dat ze een opleiding van 40 uur moeten volgen over het vaststellen van overtredingen, de principes van conflictbeheersing en de werking van de politiediensten én een opleiding van minstens 8 uur over de wetgeving met betrekking tot stilstaan en parkeren. Bovendien zijn er ze - net als GAS-vaststellers - verplicht om een identificatiekaart te dragen waarop duidelijk hun functie in het kader van de GAS-wet is vermeld. Maar deze verplichtingen bestonden tot nog toe alleen op papier. Vandaag volgen de nodige uitvoeringsbepalingen zodat de Brusselse parkeeragenten effectief met de opleidingen kunnen starten én een aangepaste badge kunnen krijgen.

De wetgever besliste eind vorig jaar om de Brusselse parkeeragenten te onderwerpen aan dezelfde minimumvoorwaarden als GAS-vaststellers aangezien ook zij bevoegd zijn voor het vaststellen van inbreuken met betrekking tot het stilstaan en het parkeren.

Het KB van 13 januari 2016 treedt in werking op 7 februari 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 13 januari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie, BS 28 januari 2016.

Zie ook
Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 30 november 2015. (art. 46)
Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sancties, BS 27 december 2013.