Nieuwe lijst met ecocheque-producten vanaf 1 maart

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quater inzake ecocheques gesloten. Met die nieuwe cao vervangen de sociale partners de huidige lijst van ecologische producten en diensten die men met ecocheques kan aankopen.

Opvallend: het gebruik wordt uitgebreid tot de herstelling en het onderhoud van de ecologische producten die je met ecocheques kan kopen.

Vanaf 1 maart

De nieuwe lijst treedt in werking op 1 maart 2016. Het gaat om een geactualiseerde en gecoördineerde lijst die de bestaande lijst bij de CAO nr. 98 vervangt. Net als bij de vorige updates komt dat de leesbaarheid ten goede.

Zoals bekend, is de ecocheque een op de maaltijdcheque geïnspireerd betaalmiddel voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Onder bepaalde voorwaarden worden de cheques dus niet als loon beschouwd en zijn ze vrijgesteld van belastingen.
Elektronische ecocheques zijn mogelijk sinds 1 januari. Een extra kaart is niet nodig want ze komen op de betaalkaart van de maaltijdcheques. Papieren ecocheques zijn ook nog altijd mogelijk. Van een definitieve overstap is voorlopig geen sprake, terwijl dat bij de maaltijdcheques wel het geval is.

Evaluatie

De sociale partners verbinden zich ertoe om elke twee jaar te evalueren of de lijst inhoudelijk moet worden bijgewerkt. Bij die evaluatie houdt men rekening met nieuwe ecologische inzichten en beleidsontwikkelingen, en met de nood aan stabiliteit van het stelsel van de ecocheques.

Het blijft de bedoeling om de koopkracht van de werknemers te verhogen via de toekenning van een voordeel dat specifiek bestemd is voor de aankoop van producten of diensten met een ecologische toegevoegde waarde.

7 rubrieken

Net als voordien zijn er 7 rubrieken:

1/ Energiebesparing. Bijvoorbeeld: de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van apparaten die consumenten bewust maken van hun energieverbruik en apparaten die de energie registreren en meten.

2/ Hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld: de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van elektrische apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie of op handmatig geproduceerde energie.

3/ Waterbesparing en ?beheer. Bijvoorbeeld: de aankoop en plaatsing van spaardouchekoppen en de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van recuperatietanks voor regenwater.

4/ Bevordering duurzame mobiliteit. Bijvoorbeeld: de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van roetfilters in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005 en de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van een lpg-installatie in personenwagens.

5/ Afvalbeheer. Bijvoorbeeld: de aankoop van oplaadbare, draagbare NiMH-batterijen en van oplaadtoestellen voor dergelijke batterijen en de aankoop van compostvaten of compostbakken.

6/ Bevordering van ecodesign. Bijvoorbeeld: de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van producten en diensten met het Europese ecolabel of het EU-logo voor biologische productie.

7/ Bevordering van de aandacht voor de natuur. Bijvoorbeeld: de aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond, teelaarde en compost die voldoet aan de door de gewesten gestelde voorwaarden, en de meststoffen met biogarantie.

Onderhoud en herstelling

De lijst van ecocheque-producten focuste tot nu toe meestal op de aankoop en de plaatsing van milieuvriendelijke producten. Vanaf maart wordt dat dus uitgebreid met het onderhoud en de herstelling ervan. Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, hoogrendementsketels, fietsen, energiemeters, roetfilters en lpg-installaties, zo blijkt uit de nieuwe lijst.

In een persbericht bevestigen de sociale partners dat het onder meer mogelijk zal zijn om ecocheques te gebruiken voor de betaling van de plaatsing, de herstelling of het onderhoud van verscheidene producten die al op de lijst staan en die eerder al met ecocheques aangekocht konden worden.

Het 'onderhoud' slaat niet op het schoonmaken van die producten, maar op de uitgaven die nodig zijn om die producten in goede staat te houden. Dan kunnen die milieuvriendelijke producten zo lang mogelijk gebruikt worden. Bovendien kan daarmee ook het verouderingsproces worden tegengehouden, stellen de sociale partners.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 26 januari 2016 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques