Nieuwe criminele straf (art. 2 en 3 Potpourri II-wet)

Er is een nieuwe criminele straf: de tijdelijke opsluiting of hechtenis van dertig tot veertig jaar. Tot nu was de hoogste tijdelijke criminele straf de opsluiting (of hechtenis) van twintig tot dertig jaar. De onmiddellijk daaropvolgende zwaardere criminele straf was de levenslange opsluiting. Nu komt daar dus een categorie tussen. Een categorie die onder meer haar belang heeft bij de toepasselijke strafmaat in geval van correctionalisering van misdaden.

De artikelen 2 en 3 van de wet van 5 februari 2016 treden in werking op 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 2 en 3 Potpourri II-wet)

Zie ook:
Sw. (art. 9 en 11)