Mutatiemogelijkheden voor gerechtspersoneel drastisch ingeperkt

Het personeel van de griffies en de parketsecretariaten heeft de eerste 2 jaar na zijn ambtsopneming geen recht meer op een benoeming via mutatie. Met die maatregel wil de regering het personeelstekort waarmee heel wat diensten kampen, wegwerken.

Door de soepele mutatieregeling is het voor heel wat griffies en parketsecretariaten moeilijk om een minimale bezetting en dienstverlening te garanderen. Gerechtspersoneel dat in dienst treedt, mag immers onmiddellijk zijn overplaatsing aanvragen via mutatie.

Maar de mutatieprocedure wordt niet alleen strenger voor gerechtspersoneel dat pas benoemd is in een openstaande betrekking. Mutatie wordt ook aan banden gelegd voor wie in een tuchtprocedure. Althans zolang de procedure loopt. Voortaan wordt het verzoek tot mutatie geschorst van zodra een tuchtprocedure is ingesteld tot de procedure is beëindigd.

Het KB van 19 januari 2016 treedt in werking op 3 maart, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 19 januari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, BS 22 februari 2016.

Zie ook
Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, BS 24 november 2006.