Geen vredegerecht meer in Etalle

Het vredegerecht van het kanton Virton-Florenville-Etalle wordt gecentraliseerd in Virton. De Luxemburgse gemeente Etalle verliest hierdoor haar zetel. Voor Florenville was dat al eerder gebeurd. De twee zetels zijn overgebracht naar Virton.

Die centralisatie kadert in de hervorming van de vredegerechten. Bedoeling is dat het aantal zetels daalt. In een eerste fase worden alle vredegerechten met twee of drie zetels aangepakt. Daar mag nog maar één zetel overblijven.

Het KB van 16 februari 2016 treedt in werking op 29 februari 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Etalle van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton, BS 29 februari 2016

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 72)
Koninklijk besluit van 30 oktober 2015 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Florenville van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton, BS 20 november 2015