Eghezée verliest zetel vredegerecht

In de Naamse gemeente Eghezée is er geen zetel meer van het vredegerecht. De zetel wordt overgebracht naar Gembloers. Hiermee is het vredegerecht van het kanton Gembloers en Eghezée gecentraliseerd in Gembloers.

Die aanpassing kadert in de hervorming van de vredegerechten. Het is de bedoeling dat het aantal zetels daalt. In een eerste fase worden de kantons met twee of meer zetels aangepakt. Daar mag nog maar één zetel overblijven.

Het KB van 24 februari 2016 treedt in werking op 2 maart 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 24 februari 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Eghezée van het vredegerecht van het kanton Gembloers en Eghezée naar Gembloers, BS 2 maart 2016

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 72)