Potpourri II beperkt toepassing 'opschorting van de uitspraak van de veroordeling' (art. 35 en 36 Potpourri II)

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling kan niet worden toegepast voor feiten die strafbaar zijn een correctionele gevangenisstraf van meer dan 20 jaar. Met andere woorden voor de misdaden die - v??r correctionalisering door aanvaarding van verzachtende omstandigheden ? strafbaar zijn met levenslange opsluiting of met 20-30 jaar opsluiting.

De maatregel 'opschorting van de uitspraak' (art. 3 Probatiewet) kan immers niet worden toegekend door het Hof van Assisen. De ernst van de feiten die tot dusver niet correctionaliseerbaar waren, maakt het dus noodzakelijk om ze buiten het toepassingsgebied van deze maatregel te houden.

Voortaan kunnen de vonnisgerechten (behalve de hoven van assisen) de opschorting dus alleen uitspreken, ten laste van een beklaagde die

nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van meer dan 6 maanden; of tot een gelijkwaardige straf (art. 99 bis Sw.);

indien het feit niet strafbaar is met een correctionele gevangenisstraf van meer dan 20 jaar; en

het niet van die aard schijnt te zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdgevangenisstraf van meer dan 5 jaar correctionele gevangenisstraf.

In dat geval oordeelt de rechter dat de feiten bewezen zijn, maar schort hij zijn uitspraak van veroordeling voor een bepaalde periode op (1-5 jaar). De maatregel krijgt alleen toepassing wanneer de verdachte ermee instemt.

De opschorting kan onder dezelfde voorwaarden worden gelast door de onderzoeksgerechten wanneer zij van oordeel zijn dat de openbaarheid van de debatten de declassering van de verdachte zou kunnen veroorzaken of zijn reclassering in gevaar zou kunnen brengen.

Als er tijdens de proeftermijn nieuwe strafbare feiten worden gepleegd, kan de opschorting worden herroepen.

Dit onderdeel van de Potpourri II-wet is op 29 februari 2016 in werking getreden.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016. (art. 35 en 36 Potpourri II)

Zie ook
Probatiewet.