Ontvangen van voordelen is ook passieve omkoping (art. 21 en 29 Potpourri II-wet)

De wetgever verduidelijkt de passieve omkoping, zowel in de publieke als private sector. Niet alleen het vragen of aannemen van een voordeel valt onder passieve corruptie, maar ook het ontvangen van voordelen.

De rechtspraak gaat er al langer van uit dat het ontvangen van een voordeel onder passieve corruptie valt. De wetgever neemt dit nu ook op in het Strafwetboek. Hiermee gaat hij in op een aanbeveling van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van Europa. Het ontvangen van een voordeel is hierdoor dus expliciet strafbaar. Uiteraard moet er - om van passieve corruptie sprake te zijn - ook een moreel element vastgesteld worden.

Nog dit. Passieve corruptie betekent dat iemand zich laat 'betalen' om een bepaalde gedrag aan te nemen. Het is strafbaar, zowel in de publieke als private sector.

De artikelen 21 en 29 van wet van 5 februari 2016 zijn in werking getreden op 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 21 en 29 Potpourri II-wet)

Zie ook:
Strafwetboek (art. 246 en 504bis)