Transnationale corruptie strenger bestraft (art. 22 Potpourri II-wet)

Wanneer de omkoping (actief of passief) iemand betreft die een openbaar ambt uitoefent in een ander land of in een internationale publiekrechtelijke organisatie, zijn er voortaan fors strengere straffen van toepassing. Tot nu golden dezelfde straffen als bij omkoping door of van een Belgische ambtenaar. Voortaan worden de minimale geldboetes verdrievoudigd, de maximale geldboetes zelfs vervijfvoudigd.

Met deze verstrenging gaat ons land in op de aanbevelingen van de OESO. De OESO vond de geldboetes die ons land kan opleggen niet afschrikwekkend genoeg bij internationale zakelijke transacties. Vandaar de verhogingen. Aan de mogelijke gevangenisstraffen wordt niet geraakt. Die blijven voor internationale ambtenaren op hetzelfde niveau als voor nationale ambtenaren.

Artikel 22 van de Wet van 5 februari 2016 is in werking getreden op 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 22 Potpourri II-wet)

Strafwetboek (art. 250)