Maximumduur beperkte detentie opgetrokken tot 16uur (art. 150 Potpourri II)

De maximumduur van de beperkte detentie wordt opgetrokken van 12 tot 16uur. Met deze aanpassing zorgt de wetgever er niet alleen voor dat er geen verschil meer bestaat met de duur van de uitgaansvergunning, de nieuwe termijn is ook realistischer voor gedetineerden die werken of een opleiding volgen.

Niet alle gevangenissen en werkplaatsen zijn immers even vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Bovendien nemen de trajecten ook vaak heel wat tijd in beslag. Issues die door de bijkomende 4 uur worden opgevangen.

De wetgever wijzigt hiervoor artikel 21 van de Wet op de Strafuitvoering. De wijziging geldt sinds 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016. (art. 150 Potpourri II)