Aangetekend schrijven vervangt gerechtsbrief voor kennisgevingen strafuitvoering (art. 160, 162, 165, 169, 171, 175, 178, 179, 181, 185, 190 Potpourri II)

De wetgever wil de strafuitvoering moderniseren, vereenvoudigen en versnellen. Onder meer door af te stappen van de kennisgeving per gerechtsbrief. Voortaan volstaat een aangetekend schrijven. Dat trouwens - eenmaal dat de veroordeelde zich in de gevangenis bevindt, kan vervangen worden door andere communicatiemiddelen. In dat geval moet de gevangenisdirecteur (of zijn gemachtigde) wel het bewijs leveren van de overhandiging van het stuk aan de veroordeelde door hem een ontvangstbericht te laten ondertekenen dat onmiddellijk terug naar de afzender wordt gestuurd. De maatregel levert Justitie een aanzienlijke besparing op.

Via de tweede Potpourri-wet wordt de kennisgeving per gerechtsbrief vervangen door een aangetekende brief onder meer in de procedure tot toekenning van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht, bij de mededeling van de beslissing over het al dan niet toekennen van een strafuitvoeringsmodaliteit en de herroeping, schorsing of herziening van de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit.

De wijzigingen gelden sinds 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016. (art. 160, 162, 165, 169, 171, 175, 178, 179, 181, 185, 190 Potpourri II)

Zie ook
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006. ( wet op de strafuitvoering )