Veroordeelde illegalen sneller vrijgelaten voor repatriëring (art. 149 Potpourri II)

Veroordeelde illegalen die bij ons een celstraf uitzitten, kunnen voortaan al een half jaar voor hun strafeinde worden vrijgelaten om gerepatrieerd te worden of om hen, in afwachting daarvan, onder te brengen in een gesloten centrum.

Vroeger kon dit slechts 2 maanden voor het einde van hun straf. Maar die periode blijkt te kort voor de Dienst Vreemdelingenzaken en de penitentiaire administratie om de repatriëring voor te bereiden, de identiteitsdocumenten in orde te brengen en andere noodzakelijke afspraken te maken.

Nieuw is ook dat veroordeelden die binnen de 2 jaar na hun invrijheidsstelling illegaal terugkeren naar ons land, opnieuw kunnen worden opgesloten om het resterende deel van hun straf uit te zitten.

Artikel 149 van de Potpourri II-wet bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016. (art. 149 Potpourri II)

Zie ook
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006. (wet op de strafuitvoering art. 20/1)