Overgangsregeling voor SIS-kaart verlengd tot eind 2016

Geldige sociale identiteitskaarten - 'SIS-kaarten', afkorting van 'sociaal informatiesysteem' - blijven onder de bestaande voorwaarden gelden voor identificatiedoeleinden tot 31 december 2016. De overgangsperiode wordt dus met 1 jaar verlengd.

Overgang

De SIS-kaart werd als opvolger van de verzekeringskaart bij ziekenfondsen ingevoerd om:

de sociaal verzekerden te identificeren; en

zijn rechten bij de terugbetaling van de gezondheidszorg vast te stellen.

Maar begin 2014 werd het gebruik van de kaart geleidelijk afgebouwd en vervangen. Er geldt wel een overgangsregeling: geldige SIS-kaarten blijven tot 31 december 2015 geldig voor identificatiedoeleinden. Tot 31 december 2015 worden er geen ISI+-kaarten uitgereikt aan de personen die beschikken over een geldige SIS-kaart.

Die overgangsregeling wordt nu met een jaar verlengd. Tot 31 december 2016. Dat blijkt uit een wijzigings-KB dat logischerwijs retroactief in werking treedt op 31 december 2015.

2 functies

In het nieuw systeem gebruikt men het elektronisch identiteitsbewijs voor de identificatie van de sociaal verzekerde. De gegevens over de verzekerbaarheid van de sociaal verzekerde, die voorheen op de SIS-kaart vermeld stonden, zijn niet overgedragen op het elektronisch identiteitsbewijs. Die informatie is beschikbaar en consulteerbaar via het beveiligd MyCareNet-netwerk.

Het nieuw systeem vervult de 2 functies dus afzonderlijk:

1/ De identificatie van de sociaal verzekerde gebeurt in beginsel via het elektronisch identiteitsbewijs of de ISI+-kaart:

De Belgische elektronische identiteitskaart (eID), de Kids-ID, de elektronische vreemdelingenkaart en het elektronisch verblijfsdocument worden beschouwd als elektronisch identiteitsbewijs.

ISI staat voor ?identification sociale / sociale identificatie / soziale identifizierung?. De ?+? als exponent legt de nadruk op de aanvulling ten opzichte van de Belgische elektronische identiteitsbewijzen.

Een ISI+-kaart wordt uitgereikt aan personen die kunnen genieten van sociale prestaties en die geïdentificeerd worden aan de hand van een identificatiemiddel. Het gaat om personen die onder de Belgische sociale zekerheid vallen, maar die niet beschikken over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs.
Bijvoorbeeld: de grensarbeiders met een buitenlandse nationaliteit of gepensioneerden die in het buitenland verblijven nadat ze in België hebben gewerkt.

De ISI+-kaart wordt ook uitgereikt aan kinderen onder de 12 jaar die niet over een kids-ID beschikken en die kunnen genieten van sociale prestaties in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

2/ De sociaal verzekerde heeft rechten op het vlak van de terugbetaling van geneeskundige prestaties. Die rechten zijn gekoppeld aan criteria die in administratieve gegevens zijn omgezet. Het gaat om de zogenoemde 'verzekerbaarheid'.

Dankzij de overschakeling zijn die verzekerbaarheidsgegevens online beschikbaar in de databank van de ziekenfondsen via het MyCareNet-netwerk, een beveiligd netwerk dat zorgverleners met de ziekenfondsen verbindt. Vroeger stonden die gegevens op de SIS-kaart.

Om toegang te krijgen tot de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt moet de zorgverlener het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de patiënt gebruiken. De zorgverlener leest dat nummer op het elektronisch identiteitsbewijs, op de ISI+-kaart of op de SIS-kaart die nog geldig is voor identificatiedoeleinden gedurende de overgangsperiode, die loopt tot eind 2016. Tot deze datum worden er geen ISI+-kaarten uitgereikt aan de personen die beschikken over een geldige sociale identiteitskaart.

Bron: Koninklijk besluit van 7 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de isi+-kaart, BS 21 maart 2016

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, BS 7 maart 2014 (art. 16)
? Wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, BS 12 februari 2014