Kilometerheffing niet betaald? Vlabel kan voertuig laten takelen

Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens zwaarder dan 3,5ton een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in ons land. Wordt bij een wegcontrole vastgesteld dat er geen heffing werd betaald en de bestuurder ook niet onmiddellijk in staat is het bedrag (incl. boete, interesten en kosten) te vereffenen, dan kan de Vlaamse Belastingdienst het voertuig laten takelen. De procedure verloopt volgens de richtlijnen en tarieven uit Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2.

Deze omzendbrief vervangt sinds 1 april de vorige versie ?FB/VLABEL/2015/3?. Met als enige verschil dat de 'niet-betaling van de kilometerheffing als mogelijke grond voor de aanhaling van een voertuig' werd toegevoegd. Het komt er op neer dat de controleur gewestbelastingen een proces-verbaal van aanhaling zal opstellen als de niet betaalde kilometerheffing, samen met de boete en de eventueel verschuldigde interesten en kosten, niet dadelijk op de plaats van controle betaald worden. De controleur neemt contact op met de takelfirma en laat het voertuig takelen. Als het verschuldigde bedrag binnen de week betaald wordt, dan stopt de procedure en wordt het voertuig vrijgegeven. Wordt echter niet betaald, dan ontstaat er een vermoeden dat de rechten van de schatkist in gevaar zijn en kan Vlabel een dansdrift opstellen, laten overgaan tot betekening van een dwangbevel en uitvoerend roerend beslag. De gerechtsdeurwaarder kan het inbeslaggenomen voertuig openbaar verkopen volgens de regels in het Gerechtelijk Wetboek.

De (maximum)tarieven die takeldiensten mogen aanrekenen (excl. 21% btw) als ze voertuigen takelen en stallen in schriftelijke opdracht van Vlabel, blijven dus ongewijzigd behouden. Dat geldt ook voor alle andere richtlijnen uit de vorige omzendbrief (o.a. de aanhaling en inbeslagneming van een voertuig bij niet betaling verkeersbelasting of het eurovignet).

Bron: Omzendbrief van 29 maart 2016 FB/VLABEL/2016/2. - Richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten, BS 4 april 2016.