Verjaringstermijn strafvordering aangepast aan veralgemeende correctionaliseerbaarheid van misdaden (art. 59 Potpourri II-wet)

Alle misdaden zijn sinds kort correctionaliseerbaar. De regels voor de verjaring van de strafvordering worden hieraan aangepast.

Verjaringstermijn van 20 jaar

Voor misdaden die strafbaar zijn met levenslange opsluiting verjaart de strafvordering na 20 jaar.

Die verjaringstermijn geldt ook voor de misdaden die strafbaar zijn met 20 jaar opsluiting of meer en tot nu niet correctionaliseerbaar waren. Voor zover ze gepleegd zijn op een minderjarige. Het gaat bv. om doodslag, terrorisme en verkrachting of aanranding van de eerbaarheid die de dood van het slachtoffer veroorzaakt.

Verjaringstermijn van 15 jaar

Voor misdaden die strafbaar zijn met 20 jaar opsluiting of meer en tot nu niet correctionaliseerbaar waren, geldt een verjaringstermijn van 15 jaar. Als ze gepleegd zijn op meerderjarigen.
Ook voor seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen geldt een verjaringstermijn van 15 jaar. Bijvoorbeeld aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, genitaliënverminking, mensenhandel met het oog op prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting.

Verjaringstermijn van 10 jaar

De verjaringstermijn van 10 jaar geldt voor de andere misdaden. Die termijn geldt dus niet voor misdaden die in wanbedrijven zijn omgezet door aanvaarding van verzachtende omstandigheden, behalve wanneer het gaat om misdaden die strafbaar zijn met een straf van 20 tot 30 jaar opsluiting of meer (tenzij zij vallen onder de verjaringstermijn van 20 of 15 jaar).

Verjaringstermijn van 5 jaar

De verjaringtermijn van 5 jaar geldt voor de andere wanbedrijven. Inclusief de misdaden die in wanbedrijven zijn omgezet door het aanvaarden van verzachtende omstandigheden, behalve bij de meest ernstige misdaden of misdaden die strafbaar zijn met meer dan 20 jaar opsluiting.

Verjaringstermijn van 1 jaar

De verjaringstermijn van 1 jaar geldt voor wanbedrijven die in overtredingen zijn omgezet.

Verjaringstermijn van 6 maanden

De verjaringstermijn is zes maanden bij de andere overtredingen.

Verzachtende omstandigheden

Voor de zwaarste feiten blijven de verjaringtermijnen behouden, als de straf wordt verminderd of gewijzigd wegens verzachtende omstandigheden. Ongeacht of het gaat om verzachtende omstandigheden in het kader van de correctionalisering of om de aanneming van verzachtende omstandigheden door het hof van assisen zelf.

Het gaat concreet om de misdrijven waarop een verjaringstermijn van 20 of 15 jaar staat en om de misdaden die strafbaar zijn met opsluiting van meer dan 20 jaar.

Inwerkingtreding

Artikel 59 van de wet van 5 februari 2016 is in werking getreden op 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 59 Potpourri II-wet)

Zie ook:
V.T.Sv. (art. 59)