Start verjaringstermijn uitgesteld bij seksuele misdrijven op verschillende minderjarigen (art. 60 Potpourri II-wet)

Bij seksuele misdrijven op een minderjarige begint de verjaringstermijn van de strafvordering (15 jaar) te lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer 18 jaar wordt. Op die regel komt een uitzondering bij 'collectieve misdrijven'. Het gaat meer specifiek om seksuele misdrijven op verschillende minderjarigen die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zijn. De verjaringstermijn voor dit soort misdrijven begint pas te lopen op de dag waarop het jongste slachtoffer 18 jaar wordt. Die regel geldt niet wanneer de termijn tussen twee opeenvolgende misdrijven de verjaringstermijn overschrijdt.

Artikel 60 van de wet van 5 februari 2016 is in werking getreden op 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 60 Potpourri II-wet)

Zie ook:
V.T.Sv. (art. 21bis)