FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging leefloon op 1 april

De FOD Sociale Zekerheid heeft de bedragen voor een aantal sociale uitkeringen gepubliceerd. Uit het bericht in het Belgisch Staatsblad blijkt dat het gaat om bedragen die eigenlijk al sinds 1 april 2016 van kracht zijn.

Men verwijst naar het KB van 1 april 2016 dat op 1 april het leefloon opgetrokken heeft. De jaarbedragen voor het leefloon worden nu bevestigd:

samenwonende: 6.803,08 euro

alleenstaande: 10.204,63 euro

samenwonende met een gezin ten laste: 13.606,18 euro

Daarnaast publiceert de FOD Sociale Zekerheid ook een reeks bedragen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen voorziet immers in een koppeling, namelijk: 'het minimumdagbedrag van de uitkering toegekend aan niet-regelmatige werknemers is gelijk aan het in werkdagen gewaardeerde bedrag van het leefloon'.

In de regeling voor werknemers: het minimum dagbedrag van de uitkering, vanaf de eerste dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid, voor de 'niet-regelmatige werknemer':

met gezinslast: 43,61 euro

zonder gezinslast: 32,71 euro

In het stelsel der zeelieden past men die dagbedragen ook toe. Het minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor gerechtigden die niet de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer:

met gezinslast: 43,61 euro

zonder gezinslast: 32,71 euro

Bron: Officieel bericht. Aanpassing buiten index op 1 april 2016 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 19 mei 2016