Belastingvrijstelling voor flexi-jobs en voor overuren in de horeca: werkgever moet inkomsten apart vermelden op fiche 281.10

Werkgevers in de horecasector die overuren betalen aan voltijdse werknemers die ervoor gekozen hebben om hun overuren niet in te halen maar te laten uitbetalen, moeten deze inkomsten vermelden op de fiche 281.10 met betrekking tot de inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2016. Deze verplichting geldt ook voor bezoldigingen die de werkgevers toekennen in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst.

De belastingadministratie zal de fiche 281.10 aanpassen en een specifieke rubriek voorzien waarin de werkgever deze vrijgestelde inkomsten moet vermelden.

Belastingvrijstelling voor overuren

Sinds het aanslagjaar 2016 geldt een volledige belastingvrijstelling voor de bezoldigingen m.b.t. overuren in de horecasector door voltijdse werknemers die ervoor kiezen om deze overuren niet in te halen, maar te laten uitbetalen (art. 38, § 1, eerste lid, 30°, WIB 1992; art. 29 en art. 37, 1°, wet van 16 november 2015).

Sinds 1 december 2015 zijn er standaard 300 overuren vrijgesteld (in plaats van 143 uren).
Horecazaken die een geregistreerd kassasysteem gebruiken, en deze witte kassa hebben aangegeven bij de belastingadministratie, krijgen een extra voordeel: daar kan het personeel het loon m.b.t. 360 overuren vrijstellen.

Er zijn ook geen sociale bijdragen verschuldigd op het loon m.b.t. die overuren. En de bijzondere werkgeversbijdrage van 25% is ook niet verschuldigd.

Opgelet! Er kunnen maximaal 143 uren per periode van 4 maanden niet worden ingehaald.

Belastingvrijstelling voor flexi-jobs

Bezoldigingen betaald of toegekend in uitvoering van de flexi-jobarbeidsovereenkomst zijn sinds 1 december 2015 vrijgesteld van inkomstenbelasting (art. 38, § 1, eerste lid, 29°, WIB 1992; art. 93 en art. 95, Programmawet (I) van 26 december 2015).

Bron: Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de werkgevers in de horecasector. - Bezoldigingen toegekend in uitvoering van een flexi-job arbeidsovereenkomst en bezoldigingen met betrekking tot vrijgestelde overuren, BS 27 mei 2016.

Zie ook:
- Programmawet (I) van 26 december 2015, BS 30 december 2015 (art. 90-95)
- Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26 november 2015 (art. 3 en art. 4, art. 5 en art. 29-38)