Europa behoudt minimumtarief btw tot eind 2017

Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 mag het normale btw-tarief dat door alle EU-landen wordt toegepast voor goederen en diensten niet lager z?n dan 15%. Dat staat in de Europese richtlijn 2016/856 van 25 mei 2016.

Via richtlijn 2016/856 verlengt Europa deze regeling voor de zesde maal. Dit keer met 2 jaar, tot 31 december 2017.
Artikel 97 van de btw-richtlijn bepaalt immers dat het normale btw-tarief ?vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015? niet lager mag zijn dan 15%.
EU-landen kunnen één of twee verlaagde tarieven toepassen van minimaal 5% voor specifieke goederen en diensten die worden vermeld in bijlage III van de btw-richtlijn. Onder bepaalde voorwaarden zijn er ook een aantal bepalingen van toepassing die van die regels afwijken (lagere tarieven, verminderde tarieven op andere goederen of diensten, enz.).

De Europese Commissie zal in 2016 een actieplan publiceren voor een eenvoudiger, efficiënter en fraudebestendiger definitief btw-stelsel, aangepast aan de eengemaakte markt. De hoofdmoot zal bestaan uit de belangrijkste kenmerken van het definitieve btw-stelsel voor de handel binnen de EU dat de Commissie zal voorstellen, en de hervormingen om de bestaande regels voor btw-tarieven aan te passen aan een definitief stelsel dat wordt gekenmerkt door het bestemmingsbeginsel.

In deze omstandigheden, en in afwachting van de besluiten over het definitieve stelsel, houdt de EU-Commissie vast aan het minimumniveau van het normale btw-tarief van 15%, en verlengt ze de huidige regeling met 2 jaar tot en met 31 december 2017. Deze tijdspanne garandeert de belanghebbenden de noodzakelijke rechtszekerheid, en biedt ruimte voor een uitgebreidere bespreking over btw-tarieven in samenhang met het komende actieplan over de BTW.

In werking

Richtlijn (EU) 2016/856 van 25 mei 2016 treedt in werking op 1 juni 2016.

De EU-lidstaten krijgen tot 1 augustus 2016 de tijd om aan deze richtlijn te voldoen.

Bron: Richtlijn (EU) 2016/856 van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief, Pb.L. 142, 31 mei 2016, p. 12.

Zie ook:
Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2011 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 347, 11 december 2006; err. Pb.L. 335, 20 december 2007 (btw-richtlijn) (art. 97, art. 98 en art. 99 en bijlage III).